Ke zřícenině hradu Lopata na Plzeňsku je díky Lesům ČR přístup po nově opravené lávce

Milovníci historie a dávných časů nyní mají snazší přístup ke zřícenině hradu Lopata, která se nachází nedaleko známého zámku Kozel, v katastru obce Milínov u Nezvěstic, v okrese Plzeň-jih, v Plzeňském kraji. Lesy ČR totiž dokončily kompletní opravu dřevěné lávky, která ke zřícenině této zajímavé kulturní památky vede.

lopata-tz-1_310x232.jpgV rámci kompletní opravy lávky jsme vyměnili všechny konstrukční prvky, takže nyní je již pohyb po lávce pro všechny návštěvníky zcela bezpečný. Náklady na opravu dosáhly částky téměř 150 tisíc korun a byly hrazeny ze speciálního Programu 2020, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů,“ podotýká ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Plzeň Ivan Klik.

Lávka je 16,6 metrů dlouhá, 1,4 metrů široká a je doplněna dvěma dřevěnými schodišti. Lze se po ní dostat na skalní ostroh, na kterém stálo jádro hradu s palácem.

Zřícenina se nachází uprostřed stejnojmenné přírodní rezervace s přirozenými listnatými porosty a bohatou květenou. Její výměra činí 6,67 hektarů.   Založení hradu Lopata se datuje do 40. let 14. století pány z Litic. Jméno hradu postaveného na skalním ostrohu vzniklo pravděpodobně podle tvaru hradní skály a poprvé se v historických pramenech objevuje v roce 1377. 

Počátkem 80. let 19. století provedl známý amatérský archeolog František Xaver France systematický výzkum hradu. Při odklízení suti se našlo mnoho předmětů z období jeho existence. Nejvzácnější nález se objevil v přikopu pod hradem, kde se podařilo vykopat zbytky impozantního gotického portálu.

V blízkosti zříceny dnes vede naučná stezka pojmenovaná po F. X. Francovi, na jejíž výstavbě se v roce 1995 podílely i Lesy ČR. Na naučné stezce  se mohou návštěvníci seznámit nejen s archeologickými nálezy F. X. France v podobě několika zaniklých sídel, ale i s dalšími přírodními zajímavostmi. Naučná stezka prochází romantickým Hádeckým polesím a na východě i přírodním parkem Kamýky.

V Hradci Králové, 10. října 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz   

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m 3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.