Koncepce strategického rozvoje Lesů ČR je vyvážený dokument, shodli se poslanci a senátoři

S Koncepcí strategického rozvoje státního podniku Lesy ČR v letech 2015 až 2019 se ve středu 25. února seznámili v Parlamentu České republiky v rámci veřejného slyšení poslanci, senátoři a další hosté.

Správa majetku a péče o les, ekonomika podniku, ekologický a sociální aspekt a také transparentnost, těchto pěti oblastí se koncepce strategického rozvoje podniku dotýká nejvíce. Podle generálního ředitele Lesů ČR Daniela Szóráda jde o společensky odpovědný dokument, který se zabývá otázkou budoucího rozvoje podniku. „Chceme zvyšovat hodnotu státního majetku, ovšem s ohledem na přírodu. Důležitý je i sociální aspekt, tedy naše sociální pomoc státu,“ vysvětlil ředitel Szórád.

Dokument naplňuje programové prohlášení vlády ve smyslu stabilizace lesnicko-dřevařského sektoru a zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Tento záměr plně podporuje i Ministerstvo zemědělství,“ řekl Patrik Mlynář, náměstek ministra zemědělství pro lesnictví.

V Parlamentu se na dané téma diskutovalo také o certifikačních systémech – PEFC a FSC používaných v ČR, o církevních restitucích a převzetí honiteb i výkonu myslivosti, o postavení malých zpracovatelů dřeva, vývozu dřeva, ale také o zvyšování zaměstnanosti v regionech.

Poslanci, senátoři i hosté záměry státního podniku Lesy ČR ocenili s tím, že koncepci považují za vyvážený dokument. Vítaná je diskuse i otevřenost, a to jak vedení Lesů ČR, tak úseku Lesního hospodářství na Ministerstvu zemědělství.

V Hradci Králové, 27. února 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku, což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje také o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.