Královéhradecký regenschori poděkoval Lesům ČR za podporu

Finanční podporu loňského vánočního koncertu v královéhradecké katedrále sv. Ducha ocenil tamější regenschori Josef Zadina. Dopisem vřele poděkoval generálnímu řediteli Lesů ČR Danielu Szórádovi.

Státní podnik přispěl na tradiční královéhradecký koncert „Vánoce v katedrále“ dvaceti tisíci korunami. „Vlivem událostí ve společnosti si nyní i vzdělaní lidé stále více uvědomují pravý smysl lidské činnosti jako službu společnosti prostřednictvím služby druhým lidem,“ uvedl Josef Zadina zastupující katedrální sbor a sdružení Cantores Gradecenses, které koncert pořádá. „Děkujeme Vám, že můžeme tento koncert nabídnout mnoha lidem zdarma. Většina z nich jej považuje za opravdový dar,“ napsal 25. února královéhradecký regenschori.

Regionální akce, například charitativní koncerty, studentské a kulturní aktivity, podporují Lesy ČR každoročně. Prostředky věnují i na obnovu kulturních památek nebo obecních pomníčků.

V Hradci Králové, 6. března 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku, což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje také o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.