Krásy jihomoravského Znojma je možné díky Lesům ČR pozorovat ze zbrusu nové vyhlídky

Lesy ČR nedávno dokončily na znojemském návrší Hájek, v obci Suchohrdly u Znojma, v Jihomoravském kraji, výstavbu zcela nového, zastřešeného vyhlídkového místa. Náklady na vybudování vyhlídky včetně potřebného zpevnění okolních cest Lesy ČR hradily z prostředků Programu 2020, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů. Nově se tak veřejnosti naskýtá pohled nejen na historické centrum, ale i na novější části Znojma. Vyhlídka by se v budoucnu mohla stát součástí lesoparkové sítě stezek pro pěší i cyklisty a současně tak zvané Vinařské stezky. V jejím okolí se totiž nacházejí jedinečné viniční tratě a významné vojenskohistorické lokality.
vyhlidka-hajek_290x217.jpg pohled-z-vyhlidky_290x217.jpg
Vyhlídka Hájek Pohled z vyhlídky

Lesy ČR věnují zvýšenou pozornost oblasti znojemského vrchu Hájek již od roku 2009. Tehdy se začalo s postupnými úpravami lokality a to v úzké spolupráci s obcí Suchohrdly. „Podle našich informací počítá obec Suchohrdly s opravou rybníka na Dobšickém potoce. Lesy ČR by rády vybudovaly síť pěších stezek, které by umožňovaly průchod údolím potoka ze Suchohrdel do sousední obce Dobšice. Uvažujeme také o realizaci dalšího vyhlídkového místa, tentokrát v centrální části vrchu Hájek. V plánu je také napojení cesty vedoucí místní lipovou alejí na stávající Vinařskou stezku do Dobšic. Věříme, že se nám ve spolupráci s obcí Suchodhrdly podaří vytvořit odpočinkovou zónu nejen pro obyvatele přilehlých obcí, ale i pro všechny návštěvníky Znojma,“ podotýká k tématu ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Brno Miroslav Svoboda.

V Hradci Králové, 29. listopadu 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Návrší Hájek, mezi obcemi Suchohrdly a Dobšice na Znojemsku v Jihomoravském kraji, leží v kopcovitém terénu posledních výběžků Českomoravské vysočiny, při okresní silnici Znojmo – Moravský Krumlov. Z Hájku se směrem na východ a jihovýchod otvírá rozhled do Dyjskosvrateckého úvalu až k Pálavským vrchům a jižním směrem do Rakouska. Ze západní strany je návrší ohraničeno křivolakým korytem Dobšického potoka, které bylo koncem 19. století protnuto železniční tratí a může se pochlubit i třemi architektonicky velice zdařilými tunely. V té době tu také začal působit okrašlovací a zalesňovací spolek, který svými snahami o zvelebení Hájku jako rekreační oblasti navázal na záměry hrabat rodu Ugarte, majitelů Suchohrdel a Jevišovického panství. V programu Okrašlovacího spolku z roku 1885 je uveden záměr celkového zalesnění místa akátem, považovaným tehdy za cennou dřevinu s významnou estetickou hodnotou. Z této doby také pochází lipová alej lemující cestu do obce Dobšice, ve které má sídlo řada vyhlášených vinařských podniků, obhospodařujících proslulé viniční tratě v těsné blízkosti návrší Hájek.

Za napoleonských válek, během dvoudenní bitvy u Znojma v červenci roku 1809, byl Hájek opěrným bodem francouzských vojsk. Rakouská dělostřelecká baterie, jejímž úkolem bylo bránit přístupovou cestu z Kuchařovic do Znojma, byla rozložena v těsné blízkosti, kde pak došlo i ke krvavé bitvě. Z lokality U Napoleonova dubu v blízkosti Suchohrdel řídil bitvu dokonce sám císař. O těchto událostech návštěvníky podrobně informují tabule naučné stezky Po památkách Napoleonova působení na Znojemsku.

Znojmo, královské město, ležící na levém břehu Dyje a zároveň na hranici Národního parku Podyjí, nabízí díky své unikátní poloze i bohaté historii nepřeberné množství historických i kulturních pamětihodností a přírodních krás. Obdivovatelé a návštěvníci Znojma mají nespočet příležitostí k jeho poznávání. Je možné třeba putovat po jednotlivých pamětihodnostech a zajímavostech jako kostely, kláštery, paláce, hrad s rotundou, technické památky či unikátní podzemí. Zajímavé informace o Znojmu může přinést i studium životů slavných znojemských osobností, událostí či samotného vinařského fenoménu. V neposlední řadě se však doporučuje podívat se na Znojmo z ptačí perspektivy vystoupáním na celou řadu vyhlídek, kterými Znojmo vysloveně oplývá.

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m 3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.