Kůrovcové dříví se musí z lesa včas odvézt, a to i po obecních cestách

Lesy v nižších a středních polohách Moravskoslezského kraje křižují den co den desítky naložených aut s kůrovcovým a suchým dřívím. Loni bylo jen v okolí Města Albrechtic vytěženo 445 800 m3, tedy více než trojnásobek dříví než před třemi lety. Dopravci využívají všech cest, včetně obecních. Obce se ale brání. Některé umísťují zákazové značky nebo ty, které omezují tonáž vozidel. Tím se vše těžařům i lesníkům komplikuje. Státní podnik Lesy ČR však nemůže investovat do cest, které nevlastní či nespravuje. Patová situace.

Sucho, chronický nedostatek spodní vody, střídání přívalových dešťů a období beze srážek – přírodní realita posledních několika let v nižších a středních polohách Moravskoslezského kraje.  „Ke klimatickým změnám se přidává historicky nevhodná volba druhové skladby lesů s převahou jehličnanů včetně někdejší výsadby geneticky nevhodných dřevin na nesprávných stanovištích,“ říká Tomáš Pospíšil, krajský ředitel Lesů ČR za Šumperka. Stromy, a především smrky tak chřadnou a následně podléhají napadení houbou václavkou a kůrovcem. Suchem trpí i další dřeviny, například jedle, buky i duby. „Problém neřešíme na vrcholcích Jeseníků a Beskyd. Nevíce napadených stromů je dnes v lesích v okolí Města Albrechtic a na Bruntálsku. Tam letos soustředíme 40 procent obranných opatření proti kůrovci, tedy přibližně 120 000 různých typů lapáků a 12 tisíc lapačů,“ uvádí výrobně technický ředitel Lesů ČR Václav Lidický a dodává: „V této lokalitě v posledních dvou letech netěžíme kvůli zisku, ale proto, že musíme z lesa dostat kůrovce, který likviduje celé porosty“. Mezi opatření patří i proměna dřevinné skladby, tedy výsadba listnáčů, na suchých a chudých stanovištích pak borovic.

Problém je nyní také s dopravou dříví. Naložená auta totiž při kalamitní frekvenci poškozují obecní cesty. Lesy ČR však nemohou investovat do oprav těchto komunikací, protože je nevlastní ani nespravují. „Uvítáme jasná pravidla, jak poskytnout obcím prostředky pro údržbu jejich cest, které využívají mimo jiné i Lesy ČR a smluvní partneři. Měl by je stanovit stát,“ uvádí generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád. Podnik v posledních třech letech odvedl do státního rozpočtu více než 20 miliard korun. Stejně jako provozovatelé silniční dopravy, a tedy i lesnické firmy, které dopravují dříví, platí silniční daň. Ta se odvádí do Státního fondu dopravní infrastruktury, z něhož se financují opravy veřejných komunikací. „Obce by tedy měly mít možnost z tohoto fondu čerpat prostředky. Jde přece o veřejné komunikace,“ dodává Daniel Szórád.

Těžba ve státních lesích u Města Albrechtice (údaje LČR):

  • 2014 – 175 700 m3 (86 200 m3 kůrovcové dříví, 41 200 m3 ostatní souše)
  • 2015 – 220 600 m3 (154 800 m3 kůrovcové dříví, 40 400 m3 ostatní souše)
  • 2016 – 445 800 m3 (394 500 m3 kůrovcové dříví, 45 400 m3 ostatní souše)

V Hradci Králové 21. dubna 2017

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.