Kyselka Farský pramen u Mariánských lázní získala díky Lesům ČR nový altán

Nově zrekonstruovaný altán, jenž má chránit jeden ze zdejších minerálních pramenů, slavnostně otevřou zástupci státního podniku Lesy České republiky v úterý 23. srpna u přírodní rezervace Smraďoch nad Mariánskými lázněmi, v okrese Cheb, v Karlovarském kraji. Farský pramen poskytuje jednu z nejchutnějších kyselek v dané oblasti a jeho jméno pochází od polohy v lese, který patřil farnosti v nedalekém Rájově.

Původní altán z minulého století postupně nahradil novější, i ten však podlehl tlení a dalším vlivům okolní přírody,“ vysvětluje Ivana Kučerová, vedoucí Správy toků LČR, oblasti povodí Ohře a dodává: „Opravu jsme spojili s vybudováním nového sezení. Akce byla hrazena z prostředků Programu 2020, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů. Rekonstrukce Farského pramene přišla Lesy ČR na více než čtvrt milionu korun.“

Nedaleko altánu vede krátká, ale zajímavá naučná stezka Smraďoch. Na ni pak navazuje stejnojmenná přírodní rezervace. „Lesní vrchovištní rašeliniště je jedním z nejmalebnějších zákoutí Slavkovského lesa. V současné době je přístupné dokonce i pro vozíčkáře, vstup na naučnou stezku totiž umožňuje vyvýšený dřevěný chodník,“ popisuje Ivana Kučerová. Na trase jsou dále dvě vyhlídkové plošiny s výhledem na mofetový štít (bahenní sopku) a na vývěr plynů v Zeleném jezírku, pojmenovaném podle chumáčů zelených řas.

Na několika místech zde vyvěrá se zřetelným syčením oxid uhličitý, hlína je místy pokryta bílými povlaky solí. „Název Smraďoch je odvozen od nepatrného množství sirovodíku, který v těchto místech vyvěrá. Plyny sirovodíku, které probublávají také vodou malých jezírek, tak vlastně dokládají dřívější mohutnou tektonickou činnost,“ popisuje zajímavosti daného místa Ivana Kučerová. 

Stezka je v provozu od července 1976. Přírodní rezervace k ochraně unikátních mofetových polí a vrchovištního rašeliniště byla vyhlášena již v roce 1968. Vyskytují se zde specifické, na tato stanoviště vázané zvláště chráněné druhy rostlin. Nápadné jsou zde oba druhy suchopýrů, které rostou na podmáčené a rašelinné půdě doplněné typickými vrchovištními druhy jako šicha černá, klikva bahenní nebo masožravé rostliny rosnatka okrouhlolistá a tučnice obecná. 

altan-f-1_301x225.jpg altan-f-2_301x225.jpg

K novému altánu u Farského pramene je možné se z Mariánských Lázní dostat pěšky (po zhruba sedmikilometrové, modře značené turistické trase) nebo autem směrem na Prameny – po lesní cestě vedoucí přímo k prameni je však třeba dojít také pěšky.

Farská kyselka je železitá minerálka (hydrogenuhličitanová hořečnato-železnatá). Pramen je jímán ve zhruba dvoumetrové studni, vypažené dřevěným ostěním, jeho vydatnost je přibližně 20 l/s. Vodu je možno odebírat buď přímo z vývěru, nebo z odtokové trubky. Přebytečná minerálka odtéká strouhou do malého jezírka, kde se usazují železnaté sloučeniny dávající vodě charakteristické rezavé zbarvení.

Lesy ČR srdečně zvou zástupce sdělovacích prostředků k účasti na slavnostním otevření rekonstruovaného altánu Farského pramene, které proběhne přímo na místě v úterý 23. srpna od 11 hodin. K místu lze přijet z Mariánských Lázní po silnici do obce Prameny, odbočit vpravo po lesní cestě označené směrovkou.

V Hradci Králové, 19. srpna  2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m 3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.