Lázeňské město Klimkovice otevírá i díky Lesům ČR nový lesní park

Lesy ČR se spolupodílejí na zrodu nového lesního parku ve městě Klimkovice, kde se nacházejí také známé a veřejností oblíbené lázně. Město Klimkovice leží v bezprostřední blízkosti moravskoslezské metropole Ostravy. Slavnostní otevření nového lesního parku v Klimkovicích se uskuteční již zítra v sobotu 4. června od 11 hodin. Na vzniku parku spolupracovaly Lesní správa Lesů ČR Ostrava spadající pod Krajské ředitelství Lesů ČR Frýdek Místek, dále občanské sdružení Čisté Klimkovice, město Klimkovice a Sanatoria Klimkovice.

„Obyvatelé Klimkovic, klienti lázní i jejich návštěvníci dosud les u lázeňského komplexu využívali k procházkám a rekreaci jen málo. Byl totiž zarostlý a chodníky, které jím vedou, nebyly příliš udržované. Proto jsme společnými silami nyní vytvořili nové příjemné místo pro odpočinek,“ vysvětluje předseda občanského sdružení Čisté Klimkovice Jakub Unucka. 

,“ vysvětluje předseda občanského sdružení Čisté Klimkovice Jakub Unucka. 

Les sousedící se sanatorii má i lázeňskou nejen reprodukční funkci,“ vysvětluje Karel Křemen, lesní správce Lesní správy Lesů ČR Ostrava.  „Naši pracovníky proto již zjara začali lokalitu čistit od náletových dřevin a křovisek, upravili místa po zimních vývratech pro nové zalesnění a hlavně zpevnili a opravili lesní cestu tak, aby byla přístupná i pro méně pohyblivé klienty lázní včetně vozíčkářů,“ doplňuje Karel Křemen. Podnik vznik parku podpořil také finančně a to částoku ve výši téměř půl milionu korun ze speciálního Programu 2000, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů.

Občanské sdružení ve spolupráci se Sanatorii Klimkovice zase nechalo zhotovit řadu dřevěných prvků včetně vstupních bran do nového lesoparku. Hlavní vchod navíc zdobí jedna ze soch, kterou během květnového Řezbářského sympozia Klimkovice 2011 zhotovil polský sochař  Emil Wajrach. Dílo se jmenuje Krystal a inspirací pro něj byla jodobromová solanka z třetihorního moře, která je hlavním léčivým zdrojem lázní. Ve Wajrachově podání tryská přímo ze země, aby lidem přinesla zdraví a sílu.

Hlavně v parném létě, ale i za větrného počasí lázeňští klienti určitě využijí ochrany lesa k procházkám. Ale náš areál čím dál častěji vyhledávají k odpočinku i lidé z celého regionu. Přijíždějí sem na procházky, protože tu jsou značené turistické trasy, i na cyklistické výlety. A troufám si tvrdit, že mnozí k nám zamíří i kvůli vyhlášeným domácím zákuskům, které denně pečeme v naší výrobně. Ti všichni jistě park rádi využijí,“ komentuje společnou iniciativu prokurista Sanatorií Klimkovice Jozef Dejčík.

Úprava cesty a osázení lesoparku dřevěnými prvky jsou podle iniciátorů jen prvním krokem.  Shodují se, že s budováním lesoparku a jeho dalším rozšiřováním budou pokračovat. Inspiruje je k tomu i zájem lidí. Ještě totiž nejsou dokončeny ani všechny vstupní chodníky do parku, a ten už je za pěkného počasí plný návštěvníků.

Slavnostně se bude park otevírat v sobotu 4. června v 11 hodin u příležitosti dětského dne, který pořádají Sanatoria Klimkovice. Pro děti a jejich rodiče bude v areálu lázní od 10 hodin mnoho atrakcí. Praví kovbojové nachystají školu lasování a mrskání bičem, k vidění bude žonglování s kolty, country i kankánové tance. Děti se svezou na koních, mohou si vyzkoušet lanovou dráhu, projít soutěžní stezku, zkusit si malování perníčků, svést se dětským vláčkem. Dospělý doprovod pak jistě ocení zejména bohaté občerstvení včetně grilovaných specialit.

V Hradci Králové, 3. června  2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.