LČR rozvíjejí spolupráci s Bavorskými státními lesy

Zástupci státního podniku Lesy České republiky (LČR) a Bavorských státních lesů (BaySF) chystají 6. 12. 2007 v Hradci Králové další z pracovních jednání, které se bude konat na ředitelství Lesů ČR, s. p. Setkání má přinést další vzájemnou výměnu informací, tentokrát zaměřenou na představení nástrojů interní a externí komunikace.

Obě strany už v tomto roce absolvovaly několik společných akcí, kde navázaly užší spolupráci. 25. října 2007 proběhlo pracovní jednání v Mnichově, v jehož rámci bylo bavorskými lesníky prezentováno systémové řešení informačních technologií a logistiky u Bavorských státních lesů.

20. září 2007 uspořádaly LČR a Bavorské státní lesy ve Flossenbürgu pro členy zemědělského výboru Parlamentu ČR odbornou exkurzi se zaměřením na prezentaci ekonomického modelu hospodaření a podnikovou strategii. Nechyběla ani praktická ukázka hospodaření na lesním závodě. Na jaře tohoto roku (15. května 2007) se sešli v Praze zástupci LČR i BaySF u příležitosti představení podnikatelského konceptu státního podniku Lesy České republiky v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, kde vystoupil předseda představenstva BaySF Rudolf Freidhager s prezentací na téma „Reforma v Bavorských státních lesích“.

V Regensburgu se obě strany sešly 24. dubna 2007 ke společnému jednání nad tématem veřejných zakázek na lesnické činnosti (způsob zadávání, podmínky pro uchazeče, hodnotící a kvalifikační kritéria apod.)

Lesy České republiky i Bavorské státní lesy chtějí ve vzájemné spolupráci na všech úrovních nadále pokračovat a počítají do budoucna s větší výměnou informací a poznatků.

V Hradci Králové 5. prosince 2007

Šárka Kubelková
vedoucí odboru tiskového, firemní identity a tisková mluvčí Lesy ČR, s. p.