LČR volají po zachování náhrad újmy za ochranu přírody

Novela zákona o ochraně přírody a krajiny chce změnit pravidla pro vyplácení náhrad újmy za to, že úřední omezení spojená s ochranou přírody ztěžují majitelům lesů hospodaření. Pokud bude schválena, prostředky nebudou vypláceny správcům státních lesů, zatímco jiným vlastníkům ano. Všeho ale dočasu, obávají se i ostatní majitelé lesů. Připravovaná změna stát znevýhodní a dostane státní podniky do nerovného zákonného i tržního postavení. Rozhodnutí je nyní na poslancích.

V lesích spravovaných státním podnikem Lesy ČR se už dnes ve 45 procentech uplatňují opatření spojená s ochranou přírody. „V právním státě musí platit rovnost vlastnictví před zákonem. Obáváme se, že budou úředníci nekontrolovaně omezovat hospodaření ve státních lesích, pokud je, tak jako dnes, nezastaví finanční náhrady. Kde se nyní těží i pěstují stromy, kde budujeme protipovodňová opatření na vodních tocích, opravujeme cesty a podporujeme turismus i volnočasové aktivity, tam může být brzy divočina bez možnosti produkce dříví jako té nejekologičtější a jediné trvale udržitelné suroviny. Ať tedy stát nadále vynahrazuje všem vlastníkům a správcům lesů újmy, které souvisejí s nařízeným omezením hospodaření. To je dobrá cesta i přijatelný kompromis,“ říká generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád a vyzývá poslance, aby pro novelu nehlasovali. Kromě státního podniku Lesy ČR se novela v této záležitosti týká také Vojenských lesů a statků ČR a dalších správců státních pozemků.

Každoroční omezení hospodaření ve výši 70 milionů korun, které se vrací Lesům ČR do rozpočtu Lesů ČR za náhrady újmy, se podle výrobně technického ředitele podniku Václava Lidického navíc může až několikanásobně zvýšit. „Stát zamýšlí omezovat lesnické hospodaření také v lokalitách Natura 2000. Náhrady za újmy pak už nebudou zanedbatelnou částkou. Pokud zůstanou všem zachovány, úředníci podstatně víc zváží, zda majitele lesů v hospodaření omezit a zaplatit jim za to, nebo najít řešení, jak hospodaření i ochranu přírody spojit bez zbytečného omezování,“ vysvětluje, proč je třeba náhrady za újmy zachovat všem vlastníkům a správcům lesů – bez rozdílu.

Lesy České republiky podnikají coby právnická osoba, platí daně a odvádějí ze zisku desítky miliard korun do státního rozpočtu. Za poslední tři roky to bylo 20,7 miliard korun. Proč tedy mají být správci státních lesů znevýhodněni a posuzováni jinak než ostatní vlastníci? Tato změna navíc nemusí být poslední a brzy se může týkat i dalších majitelů lesů v zemi…

CO JE NOVELA O NÁHRADÁCH?

V Hradci Králové 20. února 2017

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.