LČR VYHLÁSILY OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ NA PRODEJ DŘÍVÍ Z MOKRÉHO SKLADU V ŽELEZNÉ RUDĚ

Lesy České republiky, s. p. vyhlásil standardním a transparentním způsobem veřejnou obchodní soutěž (VOS) na prodej dříví z mokrého skladu v Železné Rudě. VOS je vyhlášena dle zákona č. 513/91 Sb. podle ust. § 281 a násl.

Celkem se jedná o prodej cca 10 000 m3 smrkových výřezů III. třídy jakosti pro pilařské zpracování. Prohlídka dříví na mokrém skladu proběhne dne 5. 12. 2007 v 9:00 hod. Uzávěrka pro přijetí nabídek je 10. 12. 2007 do 12:00 hodin.

Bližší podrobnosti a informace najdou uchazeči na domovské stránce Lesů ČR, s. p. ZDE. Kontaktní osobou je Ing. Josef Benetka. (tel: 724 523 195, e-mail: Benetka.oi30@lesycr.cz ).

V Hradci Králové 3. prosince 2007

Šárka Kubelková
vedoucí odboru tiskového, firemní identity a tisková mluvčí Lesy ČR, s. p.