LČR vyzkouší systém certifikace FSC

V návaznosti na schválení Českého standardu FSC se společnost Lesy České republiky rozhodla pilotně ověřit tento systém certifikace. Pilotní projekt proběhne na jedné organizační jednotce.

Společnost Lesy ČR je už několik let držitelem osvědčení o certifikaci lesů podle systému PEFC na rozloze téměř 100% lesů spravovaných Lesy ČR. „Pilotní ověření systému FSC nám umožní objektivní srovnání obou těchto systémů v praxi,“ říká Ing. Vladimír Krchov, Ph.D., výrobně technický ředitel LČR.

V Hradci Králové 26. září 2006

Bc. Tomáš Vyšohlíd
tiskový mluvčí

tel:495 860 217