LČR zaznamenaly do konce června nejméně lesních požárů

V prvním pololetí nejnižší počet požárů (69) a nejnižší škody (1,8 mil. Kč) na lese od doby vzniku LČR (rok 1992).

Společnost Lesy České republiky provádí od roku 1993 statistické šetření o požárech, které vzniknou v lese nebo na jiném majetku. Proto už dnes můžeme konstatovat, že v období do konce června letošního roku vzniklo nejméně požárů (69) a byly zaznamenány nejnižší škody (1,8 mil. Kč) na lese od doby vzniku LČR (rok 1992).

images_graf_1_kurovec_149x89.jpgKe stavu v letním období mohu říci, že stejně jako v prvním tak i ve druhém pololetí nebyl dosud zaznamenán žádný velký požár lesa. Pro tyto velké požáry platí podnikové kritérium Lesů ČR: jde o požáry se škodou nad 200 tis. Kč nebo na ploše větší jak 5 ha,“ říká Ing. Ladislav Tomášek, referent požární ochrany LČR. Údaje o požárech jsou zaznamenávány na lesních správách a lesních závodech, které jsou dislokovány v celé republice. Po skončeném pololetí běžného roku zasílají organizační jednotky hlášení o požárech na ředitelství podniku, kde se údaje sumarizují za celý podnik. Z tohoto důvodu jsou už v současné době k dispozici údaje o požárech za první pololetí letošního roku.

Pro lepší přehlednost přikládám grafy s některými údaji o požárech, vycházející ze statistiky LČR. V řadě 1 jsou vyneseny celkové škody a počty požárů a v řadě 2 škody na lese a počty požárů lesa.images_graf_2_kurovec_150x85.jpg

Jen pro ilustraci: Největší škoda požárem ve výši 4,5 mil. Kč vznikla společnosti Lesy ČR na Lesní správě Nové Hrady v roce 2003 právě požárem, který vznikl u jiného subjektu, zabývajícím se těžbou rašeliny. Také letos nejvyšší škoda požárem na lese ve výši téměř 30 mil. Kč vznikla v NP Labské Pískovce, které LČR neobhospodařují a systém by jí tedy nezabránil.

V Hradci Králové 3. října 2006

Bc. Tomáš Vyšohlíd
tiskový mluvčí

tel: 495 860 217