Legendární javor ponese po pasování mezi významné stromy Pardubického kraje jméno „Vincenc“

Počátkem srpna se v Letohradské bažantnici sešli ctitelé krásných stromů, aby společně pasovali zdejší památný javor klen mezi významné stromy Pardubického kraje. Akci pořádala Česká lesnická společnost dendrologická ve spolupráci s Pardubickým krajem a Lesy České republiky u příležitosti zakončení projektu Českého rozhlasu Pardubice Staleté stromy – šperky přírody.
klen-letohrad_web_199x300.jpg

Klen se nyní pyšní jménem Vincenc, které připomíná oborníka, jež o jednu z našich nejstarších bažantnic pečoval už před desítkami let, Vincence Vanžuru. „Byl prvním toho rodu v hájovně u Letohradské bažantnice. Dnes již žije v tomto domě sedmá generace lesníků rodu Vanžurů – Jiří Vanžura je zaměstnán na naší lesní správě jako pozemkář a jeho syn Tomáš Vanžura jako adjunkt,“ vysvětluje lesní správcová Jana Trejtnarová  z Lesní správy LČR Lanškroun. A Pavel Kyzlík z ČLS Dendrologické k tomu dodává: „Je to pocta všem těm bezejmenným lesníkům a myslivcům, kteří se o myslivost, zvěř a lesy během generací starali.“

„Klen Vincenc“ svým obvodem 268 cm patří mezi významnými stromy do středu žebříčku, avšak svojí výškou 35 metrů se řadí k největším v České republice. Jeho stáří se odhaduje na 250 let. „ Strom, velikán, je ve velmi dobré ´kondici´, přesto v příštím roce zvážíme jeho celkové ošetření a případný zdravotní a odlehčovací řez,“ uvádí Jana Trejtnarová. Na pasovaný klen odkazuje směrovka na naučné stezce Letohradská bažantnice z roku 2010. „Jsem rád, že už dříve vybudovanou naučnou stezku ozvláštní právě tento úctyhodný listnáč, při vstupu do Letohradské bažantnice to bude příjemné uvítání,“  říká Roman Vohradský, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Choceň.

V Hradci Králové, 17. srpna  2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m 3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.