Lesní komplex Javořice v Kraji Vysočina se díky Lesům ČR pyšní novým arboretem a třemi turistickými přístřešky

Lesům ČR se podařilo výrazně zkvalitnit zázemí pro turisty v hojně navštěvovaném lesním komplexu kolem nejvyššího vrcholu Českomoravské vysočiny Javořice, v oblasti Jihlavských vrchů. V průběhu uplynulých měsíců zde vyrostly tři zbrusu nové turistické dřevěné odpočinkové objekty. Současně turistům přibyl další důvod tuto půvabnou oblast navštívit – nové arboretum Lesů ČR přímo u vstupu do areálu Javořice. Lokalita Javořice se rozprostírá přibližně 10 kilometrů severozápadně od Telče v Kraji Vysočina.

Na křižovatce důležitých turistických tras na Javořici dnes lidé mohou zásluhou Lesů ČR využívat dřevěný srub nazvaný Lovu zdar a přístřešek jmenující se U Obrázku. Oba objekty se nacházejí u obce Horní Dubenky v okrese Jihlava. Poslední ze tří dřevěných zařízení pro návštěvníky, přístřešek Pod Javořicí, stojí přímo na vrcholu Javořice, v nadmořské výšce 837 metrů, nedaleko vesničky Mrákotín na Jihlavsku. „Myslím, že se nám podařilo lidem, kteří do zdejšího kraje zavítají, nabídnout velmi kvalitní zázemí pro odpočinek a současně oddechové místo v případě například nepřízně počasí. Třeba v zimě nejsou sněhové vánice ve zdejším kraji výjimkou, běžkaři ví, o čem mluvím. Celkově tak v současnosti na Javořici slouží turistům díky Lesům ČR celkem 7 objektů,“ poznamenává Jan Sovák, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Jihlava.

Novým turistickým lákadlem se na Javořici stalo rovněž malé arboretum parkového typu složené ze zajímavých druhů dřevin. Je možné ho najít jen kousek od obce Řásná. „Kromě informací a obrazové dokumentace je v arboretu také množství laviček a herních prvků. Udělat si výlet na Javořici s celou rodinou zkrátka stojí za to,“ doplňuje detaily Jan Sovák.

Náklady na zvelebení zázemí pro turisty na Javořici dosáhly částky více než 1,5 milionu korun. Díky kvalitně zpracovanému projektu se Lesům ČR pro daný účel podařilo získat 80% dotace z evropských zdrojů (EAFRD), konkrétně z Programu rozvoje venkova.

V Hradci Králové 13. března 2012  

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Celá oblast Javořice je významným rekreačním zázemím pro návštěvníky okolí Telče, Jihlavska, Jindřichohradecka a Pelhřimovska. Vyznačuje se četnými přírodními a kulturně-historickými hodnotami s mimořádným významem z hlediska krajinného rázu. Výrazné centrum cestovního ruchu – město Telč, jehož historické jádro je na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, každoročně přitahuje zájemce o poznávací turistiku spojenou návštěvou kulturně historických památek.

Bezprostřední okolí lokality je tvořeno zdravými a hlubokými lesy ve správě Lesů ČR s mnoha význačnými turistickými cíli a nejvyšším vrcholem Českomoravské vysočiny – Javořice 837 m n.m. Nedaleký Velký Pařezitý rybník založený v 16. století jako zdroj vody pro město Telč, je přírodní rezervací s možností letní rekreace včetně koupání. Oblast je snadno dostupná zejména pro pěší turisty a cyklisty, vhodné je využití systému lesních cest, jakož i stezek a pěšin.

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření