Lesní komunikace na hrad Valdštejn v Českém ráji je uzavřena

Zcela uzavřena je od 1. října do konce listopadu lesní komunikace od parkoviště u obce Pelešany na hrad Valdštejn v Libereckém kraji. Začala její kompletní rekonstrukce.

Cestu obvykle využívají svatebčané, kteří míří na hrad Valdštejn, ale také cyklisté a chodci. Nyní je uzavřena. Na hrad Valdštejn se mohou návštěvníci dostat přes Sedmihorky, Radvánovice, Doubravice, zámek Hrubá Skála a dále lesní cestou přes Arboretum Bukovina. „Cesta dostane nový asfaltový povrch, opravíme i propustky,“ uvedl liberecký krajský ředitel podniku Lesy ČR Ludvík Řičář a požádal návštěvníky o shovívavost.

Zrekonstruovaná lesní komunikace bude opět průjezdná počátkem prosince.

V Hradci Králové 13. října 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.