LESNÍ MRAVENCI STŘEDEM POZORNOSTI

Český svaz ochránců přírody (dále ČSOP) eviduje v rámci svého programu Formica na území České republiky 12 000 lesních mravenišť. Lesních mravenců v minulosti významně ubylo. Příčiny tohoto poklesu nejsou zcela známé. Státní podnik Lesy České republiky (dále Lesy ČR) pomáhá ochráncům přírody při záchraně populací lesních mravenců. V roce 2006 podpořil terénní a výchovné projekty ČSOP zaměřené na mravence částkou přes 88 tisíc Kč.

V ČR žije přes 100 druhů mravenců, z toho je 6 druhů lesních. Lesní mravenci jsou mezi bezobratlými vrcholoví predátoři. Mají tedy pro zdraví našich lesů nezastupitelnou úlohu. V lesním ekosystému plní v říši bezobratlých podobnou roli, jako vlci, či medvědi mezi obratlovci – zbavují les škůdců. Kromě této funkce však mravenci opylují lesní rostliny a rozšiřují jejich semena.

Projekty zaměřené na lesní mravence realizují základní organizace ČSOP v rámci programu Formica už od roku 1982. Jejich cílem je především mapování výskytu mravenců, resp. mravenišť a osvěta veřejnosti. Výsledky mapování jsou předávány vlastníkům lesů tedy i pracovníkům největšího správce našich lesů, Lesům ČR. Ti k těmto informacím přihlížejí v denní praxi, především je zohledňují v plánech obnovy porostů tak, aby se lesní hospodaření dotklo života mravenců co nejméně.

V Praze 15. listopadu 2006

Marcela Mikesková
tisková mluvčí ČSOP
tel.: 737 17 28 40

Tomáš Vyšohlíd,
tiskový mluvčí Lesů ČR
tel.: 724 525 132

Spolupráce Lesů ČR s ČSOP na realizaci společných projektů zaměřených na ochranu přírody a ekologickou výchovu se datuje od roku 1999. Ročně se daří úspěšně zrealizovat projekty v hodnotě přesahující 2 miliony Kč.