Lesní pedagogika v podání Lesů ČR

Od roku 2010 uspořádaly Lesy ČR více než pět tisíc akcí pro školy a veřejnost spojených s lesní pedagogikou. Do lesa se tak vydalo bezmála 620 tisíc lidí. Ještě v roce 2010 působilo v podniku 174 lesních pedagogů, dnes je jich 229.

Vzbudit a prohloubit zájem veřejnosti o les, zlepšovat vztah k přírodě, objasňovat význam lesního hospodaření a prohlubovat zájem o dřevo jako obnovitelnou surovinu, o to se snaží lesní pedagogové v celé Evropě a také ve státním podniku Lesy České republiky. „Děti i dospělí se učí vnímat les všemi smysly, takže si vše lépe zapamatují. Kromě toho se seznámí s posláním, úkoly i prací lesníka. To není málo,“ říká Václav Lokvenc, jeden z nejzkušenějších lesních pedagogů v podniku.

Lesní pedagogové z Lesů ČR aktivně působí na veřejnost od roku 1999. Při vycházkách v lese oslovují děti i mládež, ale i rodiny a seniory. Předávají pravdivé informace o lese, jeho funkcích, přírodních vztazích a lesním hospodaření. Jen v loňském roce uspořádali 938 akcí, jichž se zúčastnilo téměř 119 000 účastníků.

V Hradci Králové 19. července 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.