Lesní správa v Chocni sídlí v nové dřevostavbě

Dřevostavbu na Tocháčkově kopci v Chocni postavily Lesy České republiky za téměř 28,1 milion korun bez DPH. Od května v ní bude úřadovat tamější lesní správa.

Původně správa sídlila v historické budově v Pernerově ulici v nevyhovujících podmínkách s velkými režijními náklady. „Proto jsme se rozhodli postavit dřevostavbu a starou budovu zatím pronajímat,“ uvedl Karel Fišer, krajský ředitel Lesů ČR v Chocni. Staveniště podnik předal firmě v říjnu roku 2017. Letos v únoru skončily stavební práce a do dubna se zařizovaly kanceláře.

Nosnou konstrukci podzemního podlaží tvoří monolitický železobeton a nadzemního podlaží dřevěný skelet. Jde o tak zvanou sendvičovou dřevostavbu. V budově dominuje obklad z masivního dřeva, zejména modřínu a smrku. Podzemní podlaží je z vnějšku obloženo štípanou břidlicí.

V Hradci Králové 26. dubna 2019

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: eva.jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o 38,6 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.