Lesníci a ornitologové stvrdili spolupráci podpisem pilotní smlouvy

Zástupci státního podniku Lesy České republiky a České společnosti ornitologické podepsali první oficiální dohodu tohoto druhu mezi lesníky a ornitology v zemích EU deklarující společný zájem a úsilí o ochranu evropsky významných druhů ptáků.

Ve středu 5. 9. 2007 ve 13:00 hodin byla na KÚ v Jihlavě za přítomnosti hejtmana kraje Vysočina RNDr. Miloše Vystrčila podepsána pilotní smlouva mezi státním podnikem Lesy České republiky aČeskou společností ornitologickou pro tento region. Jde o první konkrétní smlouvu navazující na „Deklaraci o spolupráci v oblasti ochrany přírody a krajiny“. Tu uzavřel státní podnik Lesy České republiky a ČSO, partner sdružení Birdlife International dne 30. 8. 2007 v Hradci Králové.

Předmětem pilotní smlouvy na Vysočině pro rok 2007 je:

  1. Spolupráce při vyhledávání a značení odumřelých a doupných stromů v lesích, v nichž LČR hospodaří. Cílem je jejich ponechání přirozenému dožití a následnému rozpadu při dodržení pravidel bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany lesa.
  2. Vydání barevných informačních letáků o problematice doupných stromů a jednotlivých druhů ptáků, hnízdících v dutinách. Tyto letáky budou určeny zejména vlastníkům lesa.
  3. Vytvoření a spuštění webových stránek věnovaných problematice doupných stromů a jednotlivých druhů ptáků, hnízdících v dutinách.

V Hradci Králové 5.září 2007

Šárka Kubelková
vedoucí odboru tiskového, Public relations a tisková mluvčí
Lesy České republiky, s. p.