Lesníci s policií zvýšili kontrolu motoristů porušujících zákon

Ačkoliv lesní zákon jasně říká, že v lesích je mimo jiné „zakázáno jezdit a stát s motorovými vozidly,“ potýkají se lesníci s neukázněnými motoristy dennodenně. Vjezd motorových vozidel do lesa je zakázán z řady důvodů. Například kvůli rušení klidu zvěře, kvůli bezpečnosti turistů, ale třeba také kvůli nebezpečí úniku ropných látek do půdy. Nevhodně zaparkovaná vozidla také mohou blokovat skládky dřeva nebo brání průjezdu lesní techniky.

Hovoří o tom i zkušenosti z Lesní správy Lesů České republiky, s. p., Loučná nad Desnou, která hospodaří v jádrovém území Hrubého Jesníku. To téměř celé leží v CHKO Jeseníky s řadou zvláště chráněných přírodních rezervací, takže by se dalo čekat, že tady problémy s motoristy budou minimální. „Je tomu právě naopak,“ říká Ing. Tomáš Pospíšil, lesní správce Lesů ČR v Loučné nad Desnou. „V posledních letech počet přestupků páchaných motoristy narůstá, zvláště v období, kdy zrají borůvky a rostou houby. Proto jsme se už v loňském roce rozhodli ve spolupráci s Policií České republiky, obvodním oddělením Velké Losiny, uspořádat v tomto období sérii kontrol.“

Na území Lesní správy Loučná nad Desnou proběhlo loni takových kontrol celkem pět, některé byly i vícedenní. Menší přestupky byly řešeny domluvou, ale ve 28 případech došlo i na předvolání na policii a blokové pokuty ve výši 500 korun. Letos se uskutečnily zatím tři kontroly a předvoláním na policii nebo blokovou pokutou bylo postiženo již 25 motoristů.

Kontrolují se nejen nepovolené vjezdy na lesní cesty, ale také kouření a rozdělávání ohňů v lese, poškozování rostlin – například trhání hřebenem nebo sešlapávání svahových lokalit, znečišťování odpady a podobně.

V kontrolách budeme dál pokračovat a věříme, že se nám počet přestupků podaří snížit,“ říká Tomáš Pospíšil. „Vždyť podle zákona můžeme ukládat blokové pokuty až do výše 2000 korun, což už je poměrně citelný postih. Pokud by bylo třeba, máme v záloze i další opatření, například instalace závor na lesních cestách.“

Kontakt pro více informací a případné rozhovory:
Ing. Tomáš Pospíšil, lesní správce LČR, s.p., LS Loučná nad Desnou, tel.:+420 583248441,kl.101, mob.:+420 724 523 123, pospisil.t.ls123@lesycr.cz

Hradec Králové 12. 8. 2009 

Ing. Michal Kačena, MBA

Tiskový mluvčí LČR

tel.: +420 724 699 446,
E-mail: kacena@lesycr.cz
www.lesycr.cz  

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva a za rok 2008 vytvořil čistý zisk 461 milionů korun při výnosech necelých jedenáct miliard korun.
  • Činnost podniku není financována ze státního rozpočtu, ale z vlastních zdrojů, případně prostřednictvím komerčních bankovních nástrojů a dotačních titulů EU.