Lesníci už znají nový vzor svých budoucích uniforem

S návrhem nového vzoru uniforem pro lesníky ze státního podniku Lesy ČR uspěl ve veřejné zakázce pražský výtvarník a oděvní designér Česlav Jaroš. Oslovil odbornou porotu i zaměstnance podniku, kteří hlasovali v anketě.

Ze sedmi výtvarných návrhů nechala porota vyvzorkovat dvě kompletní kolekce. Jedna pocházela od zmíněného Česlava Jaroše a druhá z dílny jihlavské oděvní firmy Josef Duben PETEX. Oba tvůrci předvedli své modely odborné komisi na konci ledna. Nové stejnokroje se od stávajících liší zejména střihem. Kromě poroty mohli k výběru nového vzoru říci své ve vyhlášené anketě také zaměstnanci podniku. Koncem února bylo rozhodnuto. Zaměstnanci i porota hlasovali shodně pro modely pražského oděvního výtvarníka Jaroše. Vzory budou ještě drobně upraveny na základě podnětů a připomínek lesníků i poroty. „Za oba vybrané grafické návrhy zaplatíme tvůrcům 50 tisíc korun. Za ušití vzorů uniforem pak dalších 85 tisíc korun. S Česlavem Jarošem uzavřeme smlouvu na poskytnutí výhradní a neomezené licence na vzor stejnokroje v hodnotě 250 tisíc korun bez daně,“ uvedl Radovan Srba, obchodní ředitel podniku Lesy ČR.

Zakázka byla určena zejména pro návrháře. Dodavatele nových stejnokrojů bude podnik poptávat po vyhotovení technologické dokumentace v jiné veřejné zakázce. „Rádi bychom ji vyhlásili ještě letos,“ dodal ředitel Srba. O uniformu si může v podniku Lesy ČR požádat přibližně dva a půl tisíce zaměstnanců.

V Hradci Králové 3. března 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.