Lesníci vypustili do volné přírody tři rarohy velké

Tři rahohy velké vypustili do volné přírody v úterý 21. června lesníci z podniku Lesy ČR. Dravci pobyli týden ve vypouštěcí kleci umístěné desítky metrů nad zemí. Nyní jsou volní…

Padesát dní staří rarozi velcí pocházejí ze sokolnického chovu. „V kleci plně dorostli a zvykli si na nové prostředí. Nyní se už sami naučí létat i lovit,“ řekl Petr Zvolánek z podniku Lesy ČR. Lesníci v posledních dvaceti letech vypustili už 50 rarohů. „Rozšiřujeme tak populaci těchto kriticky ohrožených dravců,“ dodal Zvolánek. V České republice žijí v současné době dvě desítky párů rarohů.

Raroh velký (Falco cherrug) je ohrožený dravec z čeledi sokolovitých. Dorůstá 47 až 55 cm s rozpětím křídel 105 – 129 cm. Má převážně hnědé peří s šedými letkami. Živí se zejména hlodavci a ptáky, které uloví. Hnízdí na skalních římsách nebo na stromech v opuštěných hnízdech jiných větších ptáků. Raroh velký je ohroženým druhem, sídlí především v Asii. Česká republika je jeho tradičním evropským teritoriem, stejně jako Slovensko nebo Maďarsko.

V Hradci Králové 21. června 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.