Lesníci zdarma rozvážejí dětem 408 vánočních stromků

O 408 vánočních stromků letos požádalo v rámci adventního dobročinného projektu Lesů ČR celkem 156 zdravotnických a sociálních zařízení s dětskými klienty. Lesníci ze státního podniku stromky vyberou a zdarma rozvezou do 20. prosince.

Tímto projektem tradičně uzavíráme naše roční snažení v sociální oblasti. Pomoci druhým považuji za samozřejmost. Navíc ušetříme prostředky i čas sociálním a zdravotním pracovníkům,“ uvedl Daniel Szórád, generální ředitel Lesů ČR. Letos lesníci rozvážejí téměř dvakrát víc stromků než loni, kdy požádalo 117 dětských sociálních a zdravotnických zařízení, dětských domovů, center, azylových domů i nemocnic, o 236 stromků.

Webová aplikace dobročinného projektu Lesů ČR www.vanocnistromkydetem.cz byla letos přístupná od 18. listopadu do 5. prosince. Největší zájem projevili v Moravskoslezském kraji, kde se stromky povezou na 23 adres. Dále projekt využilo například 20 zařízení v Ústeckém kraji, 17 ve Středočeském kraji nebo 16 zařízení v Jihomoravském kraji. Stromky pochází z tak zvaných prořezávek, které lesníci předem plánují. Většinou jde o smrk ztepilý.

V Hradci Králové 7. prosince 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.