Lesnická akademie

Přednášky, semináře a workshopy se od září chytají pro zaměstnance Lesů ČR v Lesnické akademii. Podnik ji letos otevře poprvé.

Nabídku zápisu do Lesnické akademie dostali v červenci zaměstnanci vytipovaní při ročním hodnocení jako perspektivní. Rozhodnout se musí do 16. srpna. O případných volných místech budou podnikoví personalisté, kteří akademii pořádají, informovat na intranetu.

Jedná se o ucelený vzdělávací a rozvojový program, ve kterém si budou zaměstnanci prohlubovat znalosti i manažerské dovednosti. Dostanou tak možnost k seberealizaci, odbornému i profesnímu rozvoji a současně nám jde i o zpestření jejich běžné pracovní rutiny,“ říká generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Skupinu s maximálně 20 účastníky čekají přednášky s diskusí, nácvik dovedností a workshopy. Každá vzdělávací akce potrvá jeden až dva dny. Setkají se zaměstnanci, podnikoví školitelé, oboroví specialisté, vysokoškolští pedagogové i lesníci z praxe. „Po tříletém studiu zakončeném krátkou odbornou závěrečnou prací absolventi získají certifikát. Ten jim kromě jiného může pomoci v kariérním růstu,“ vysvětluje Šárka Matějíčková, vedoucí odboru personálního a ekonomiky práce.

V povinné části během přednášek z ekonomiky, lesní politiky a manažerských dovedností získají „studenti“ 30 kreditů. V nepovinné nejméně 20 kreditů. Volitelné jsou podle zájmu například přednášky z práva a legislativy, lesní pedagogiky, ekonomiky a obchodu a dalších oblastí.

Více si přečtěte v přiloženém letáku.

V Hradci Králové 26. července 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.