Lesnické společnosti předložily 80 nabídek v dodatečně vypsaném tendru na 10 územních jednotek

Dvacet lesnických společností předložilo osmdesát dílčích nabídek v rámci tendru na provádění komplexních lesnických činností s prodejem dříví na deseti územních jednotkách v České republice. Hodnoticí komise je veřejně otevřela 28. dubna. Předpokládaná hodnota zakázky přesahuje bez DPH půl miliardy korun.

Zakázka zaměřená na pěstební práce, těžbu a prodej dřeva, a to od 1. července tohoto roku, je rozdělena na deset dílčích částí podle smluvních územních jednotek, kterých se týká. Konkrétně jde o město Albrechtice – sever, město Albrechtice – jih, Bruntál, Břidličnou, Buchlovice, Nejdek, Klokočku, Podještědí, Nové Město a Hejnice. „Smlouvy vzešlé z tohoto otevřeného zadávacího řízení budou mít platnost 18 až 54 měsíců,“ uvedl obchodní ředitel Lesů ČR Radovan Srba s tím, že hodnoticím kritériem byla nabídková cena. V současné době se nabídky hodnotí. Pokud vše proběhne bez problémů, výsledky by měl podnik znát do konce května.

Tendry 2016+ budou pravděpodobně vypsány pro další smluvní územní jednotky v červnu. V současné době je Česká republika rozdělena na 141 smluvních jednotek, od 1. července jich bude o tři více. „Počet zvyšujeme proto, aby měly i malé a střední firmy více příležitostí získat zakázku,“ uvedl generální ředitel LČR Daniel Szórád.

V Hradci Králové, 29. dubna 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.