Lesnický park Křivoklátsko má díky Lesům ČR novou naučnou stezku Skryjský luh

Lesy ČR zítra otevírají v jedné z nejcennějších oblastí Lesnického parku Křivoklátsko zcela novou, dva kilometry dlouhou naučnou stezku nazvanou Skryjský luh. Nachází se v těsné blízkosti Národní přírodní rezervace Týřov. Cílem stezky je veřejnosti přiblížit a představit nejen místní nádherné lesy, které se do dnešní doby zachovaly díky poctivé práci desítek generací lesníků během uplynulých staletí, ale také další součásti zdejší půvabné přírody. Náklady na vybudování naučné stezky dosáhly částky téměř čtvrt milionu korun a Lesy ČR je hradily ze speciálního Programu 2000, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů.

Naučná stezka Skryjský luh začíná u mostu přes řeku Berounku přímo v obci Skryje, v okrese Rakovník, ve Středočeském kraji. Slavnostní otevření naučné stezky proběhne v úterý 19. července od 14 hodin u mostu v obci Skryje.

Naučnou stezku lemuje 8 informačních panelů

Výchozí místo stezky je ve stejném bodě jako začátek turistické cesty, která vede ke zřícenině hradu Týřov. Trasa je vedena převážně po lesní cestě podél Skryjského potoka. Naučnou stezku lemuje celkem osm naučných tabulí, kde se turisté mohou seznámit s užitečnými tématy jako přírodní zajímavosti a historie okolí. Předmětné území je cenné z hlediska bohaté flóry a fauny. Zvláště na lesních okrajích dochází k velké koncentraci živočichů.

Lesy ČR pečují o chráněný tis červený

Ráz krajiny dotvářejí převážně zralé lesy s pestrou skladbou dřevin.  „Lesy ČR se proto v poslední době na území Lesnického parku Křivoklátsko zaměřují například na podporu hojnějšího zastoupení vzácného stromu – tisu červeného, který je zároveň pro Křivoklátsko dřevinou původní. Lesy ČR na vhodných lokalitách tis červený nejen vysazují, ale navíc se průběžně starají o jeho ochranu před nejrůznějšími škodlivými činiteli,“ podotýká ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Brandýs nad Labem Jiří Makovec.

Na trase Naučné stezky Skryjský luh na návštěvníky Lesnického parku Křivoklátsko čekají skutečné skvosty: nádherné přírodní scenérie a známá výletní místa – hrad Týřov, Kouřimecká rybárna, Čertová skála, hostinec Rozvědčík, Pamětní síň Oty Pavla v Luhu pod Branovem a další.

Památník  křivoklátských lesníků

Na jedné ze zastávek je nainstalováno torzo starého buku – památník křivoklátských lesníků, který pochází z kopce Vlastec, jižně od Skryjí. Tento strom byl zničen při bouři v roce 2008. Významnou složkou obživy místních lidí v minulosti představovalo také pálení dřevěného uhlí. U jednoho z panelů popisujího tuto prastarou činnost je umístěna dřevěná maketa dobového milíře.

Velmi zajímavá je samotná obec Skryje ležící na území významném z paleontologického hlediska. Lokalitu proslavil francouzský vědec Joachim Barrande, který v roce 1833 objevil při projektování koněspřežné železnice velké množství zkamenělin.  V současnosti jsou Skryje známým turistickým cílem, za návštěvu stojí vesnická památková zóna, Památník Joachima Barranda a muzeum. V blízkém okolí je i přírodní rezervace Jezírka.

Lesnický park Křivoklátsko: území pro přírodu i pro lidi

Lesnický park Křivoklátsko byl slavnostně založen 13. května 2010 u lovecké chaty Emilovna v křivoklátských lesích. Jde o vůbec první lesnický park v ČR. Slavnostní akt založení symbolizuje zasazený Památný strom Lesnického parku Křivoklátsko – dub zimní. Zakladateli Lesnického parku Křivoklátsko jsou Česká lesnická společnost, o.s., Základní pobočka Křivoklát, Lesy České republiky, s.p. a Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld, Lesní a rybniční správa Zbiroh. Lesnický park Křivoklátsko je objektem příkladného, trvale udržitelného hospodaření v lesích a krajině. Sloganem lesnických parků je: území pro přírodu i pro lidi. Vyjadřuje jinými slovy úsilí o rovnováhu všech 3 pilířů trvale udržitelného rozvoje, tedy jak pilíře ekologického (ochrany přírody), tak i ekonomického akcentujícího dřevo jako jednu z mála obnovitelných přírodních zdrojů a sociálního (např. zachování pracovních příležitostí pro místní obyvatele a podporu vhodných typů rekreačního využívání). Lesnické parky obecně slouží jako ocenění a další podpora vzorových příkladů trvale udržitelného hospodaření v lesích a v krajině. Obecný standard lesnických parků schválilo Ministerstvo zemědělství a má podporu prakticky všech významných institucí působících v ČR. V současné době kromě Lesnického parku Křivoklátsko v ČR existují již další dva lesnické parky: Lesnický park Masarykův les Křtiny a Lesnický park Bezděz.

V Hradci Králové, 18. července 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.