Lesnický park Podkomorské lesy se stal členem Modelového lesa ČR

Na podzim v něm podnik Lesy ČR otevře areál pro nordic walking

Lesnický park Podkomorské lesy v Brně spravovaný podnikem Lesy České republiky se v červenci připojil do sítě modelových lesů v zemi. Ty jsou vyhlášené vzorovým hospodařením i využitím krajiny s ohledem na potřeby i zájmy všech. Na podzim otevřou státní lesníci v Podkomorských lesích nordic walking areál.

Podkomorské lesy

Podkomorské lesy

Spolu s Biosférickou rezervací Dolní Morava a lesnickými parky Křivoklátsko, Bezděz a Školním lesním podnikem Masarykův les nyní patří Podkomorské lesy do prestižní mezinárodní sítě lesů spojených asociací z kanadské Ottawy. Ta sdružuje partnery z více než 60 míst světa. „Členství si opravdu ceníme. Je pro nás závazkem k tomu, abychom pokračovali ve vzorovém hospodaření a managementu v krajině,“ uvedl Dalibor Šafařík, krajský ředitel podniku Lesy ČR v Brně.

Lesnický park Podkomorské lesy je v bezprostřední blízkosti oblíbené Brněnské přehrady protkán sítí turistických cest. V rozsáhlých lesích nalezneme přírodní i historické památky. Právě díky zachovalým lesům, příhodné poloze i citlivému lesnickému hospodaření byly Podkomorské lesy vyhlášeny loni v říjnu lesnickým parkem. „V rovnováze je přístup environmentální, sociální i ekonomický. Hospodaříme bez radikálních zvratů a s ohledem na potřeby místních obyvatel. Nezbytná je taky vyvážená spolupráce všech subjektů, které mají s parkem co do činění. Memoranda o spolupráci jsme podepsali například se Statutárním městem Brnem nebo Jihomoravským krajem,“ dodal Šafařík.

Koncem letošního října podnik Lesy České republiky otevře v tamějších lesích nad oblastí Rakovec areál pro nordic walking s několika okruhy a různě náročnými trasami. „Co nejvíce využijeme stávající stezky, abychom nezasahovali do porostů. Zřídíme lesní tělocvičnu, umístíme k cestám informační tabule a necháme na vyhlídce postavit malou rozhlednu,“ popsal plánovaný areál Šafařík.

V Brně 3. srpna 2018

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: eva.jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.