Lesnický tendr 2016+ skončil, všechny smlouvy jsou podepsány

Státní podnik Lesy ČR uzavřel všechny smlouvy se svými partnery, kteří na 57 smluvních jednotkách uspěli v pětiletém lesnickém tendru 2016+. Podmínky zakázky za tři miliardy korun bez DPH začnou platit od 1. ledna 2016.

Hodnotilo se celkem 425 nabídek podaných 39 společnostmi. Hlavním hodnotícím kritériem byla cena. „Ve všech 57 smluvních jednotkách jsme uzavřeli smlouvu s vítězem soutěže, tedy s partnerem, který podal nejnižší cenovou nabídku. Ta vyjadřuje rozdíl mezi nákupem služeb a hodnotou dřeva,“ řekl generální ředitel státního podniku Lesy ČR Daniel Szórád. Na jedné smluvní jednotce byl uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou z tendru vyloučen pro chybu v nabídce. Ve výsledném pořadí tedy nefiguruje a smlouva byla v dané smluvní jednotce uzavřena, tak jako v ostatních případech, s vítězem tendru.

Oproti loňskému roku se počet smluvních jednotek zvýšil z 33 na 57. „Chceme tak nabídnout práci i menším regionálním firmám, které by ve velkých územních jednotkách neměly šanci uspět,“ vysvětlil výrobně-technický ředitel podniku Lesy ČR Václav Lidický.

Nejvíce, tedy dvanáct dílčích zakázek, získala lesnická společnost Uniles. „Ta obhajovala stávajících 99,6 tisíc hektarů. Nově začne působit na 75,8 tisících hektarech. Fakticky jde tedy o meziroční ztrátu pozic v zakázkách o 24 a půl procenta,“ uvedl generální ředitel Szórád.

Společnost Kloboucká lesní bude se šesti vítěznými zakázkami působit na 34,9 tisících hektarech a třetí v pořadí, Stora Enso Wood Products Ždírec, uspěla na třech územních jednotkách s 24,8 tisíci hektary.

Na 36 územních jednotkách se soutěžila takzvaná komplexní zakázka, která je nejhodnotnější a firmy o ni měly největší zájem. Vítěze čekají pěstební práce i těžba dříví včetně následného obchodu s ním. Na sedmnácti jednotkách šlo pouze o pěstební činnost a na čtyřech dalších pak o těžbu a prodej dříví.

SHRNUTÍ
  • Celkem 39 společností podalo 425 nabídek
  • Na jednu smluvní územní jednotku bylo průměrně podáno sedm a půl nabídky
  • Nejlepší nabídku z pohledu finančního salda podalo 21 uchazečů o zakázku

V Hradci Králové 11. prosince 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.