Lesník, který se zapsal do české historie úspěchy v pěstování buku, oslavil 90. narozeniny

Devadesáté narozeniny oslavil 26. července uznávaný lesník a myslivec Alois Indruch. Po celý svůj život působil v Bílých Karpatech. Mezi gratulanty patřil i generální ředitel podniku Lesy ČR Daniel Szórád.

alois indruchRodák z Kladrub u Valašského Meziříčí se po absolvování Lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně stal vedoucím polesí Vlára v severní části Bílých Karpat. Tam úspěšně působil celý život. „Stal se lesnickým pojmem zejména díky úspěchům v pěstování buku v Bílých Karpatech,“ řekl generální ředitel Szórád.
Zkušenosti lesního hospodáře uložil Alois Indruch v roce 1985 do knihy Zakládání a výchova listnatých porostů, která se stala pro několik generací lesníků jedním ze studijních materiálů. Lesnické a myslivecké zkušenosti zachytil v článcích uveřejněných v Lesnické práci a v časopisu Myslivost, ale také v dalších knihách – Fořtovo království (1995), Z fořtových vzpomínek (1997) a Ze života lovců (2000). „Přejeme oslavenci, aby se stále těšil ze své práce a mohl tak předávat mladším své zkušenosti,“ dodal Daniel Szórád.

V Hradci Králové 28. července

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.