Lesy České republiky a Lesy Slovenské republiky se domluvily na vzájemné spolupráci

Generální ředitel Lesů Slovenské republiky Igor Viszlai požádal generálního ředitele Lesů ČR Svatopluka Sýkoru o pracovní setkání. Schůzka obou ředitelů proběhla dnes, v pondělí 17. ledna, na ředitelství Lesů ČR. Jednání se týkalo vzájemné výměny informací a zkušeností. Igor Viszlai se přijel seznámit s hospodařením Lesů ČR a restrukturalizací, kterou Lesy ČR v poslední době realizovaly.
foto-gr-lcr-a-lsr_301x283.jpg

Svatopluh Sýkora informoval svého slovenského kolegu o efektu dvouletého restrukturalizačního projektu. „Restrukturalizace se ukázala jako potřebná a užitečná. Její výsledky se jasně projevily ve vynikajícím hospodářském výsledku v roce 2010, který nemá v historii podniku obdoby.  I když jsme šetřili, rozhodně ne na řádné péči o les, jeho obnově a ochraně, podporovali jsme nadále i veřejně prospěšné projekty,“ podotkl Svatopluk Sýkora. Igor Viszlai  konstatoval, že „Lesy SR procesem restrukturalizace právě procházejí, pokusů v tomto směru už bylo více, ale projekty nebyly dotaženy do konce.  V tomto ohledu jsou pro mě zkušenosti Lesů ČR inspirující. Podobných výsledků hospodaření jakých dosahují Lesy ČR bychom v budoucnosti také rádi docílili,“ řekl Igor Viszlai.

Oba ředitelé pozitivně hodnotili ekonomické výsledky prodeje dříví prostřednictvím veřejných trhů za spravedlivé ceny, kde oba státní podniky dosahují vynikajících výsledků.  „Díky aukcím narostly ceny kulatiny a vlákniny o více než jednu třetinu a to včetně sortimentů z listnatých dřevin. Potvrdilo se nám, že skutečná cena je někde úplně jinde než dříve podnikem akceptované ceníky. Cena dříví roste, odběratelům se to sice nelíbilo, ale museli se s tím vypořádat. Jsme přece v tržním prostředí. V tomto způsobu prodeje dříví budeme pokračovat,“ potvrdil Igor Viszlai. Lesy ČR využívají elektronické aukce již od roku 2007. V současnosti Lesy ČR prodávají na veřejných trzích veškeré dříví z lesních závodů a rovněž všichni smluvní partneři jsou vázáni povinností nejméně 20% dříví prodat přes komoditní burzu. Prodej přes veřejné trhy tak do lesnicko dřevařského sektoru přinesl spravedlivé ceny i v České republice.

Součástí setkání se stalo i téma pozitivních a dlouhodobých zkušeností Lesů ČR s čerpáním finančních prostředků na realizaci projektů podporovaných z evropských zdrojů. V záležitosti evropských projektů nevyloučili možnost vzájemné přeshraniční spolupráce obou podniků.

Oba ředitelé označili společnou pracovní schůzku za konstruktivní a důležitou. Lesy ČR i Lesy SR chtějí ve vzájemné spolupráci nadále pokračovat a počítají do budoucna se vzájemnou výměnou zkušeností.

V Hradci Králové, 17. ledna 2011   

Zbyněk Boublík 
tiskový mluvčí LČR, s. p.
Tel.: 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz   

Popis k foto:

Generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora přijal generálního ředitele Lesů Slovenské republiky Igora Viszlaie, který se chce nechat inspirovat úspěšnými opatřeními, realizovanými vedením Lesů ČR.

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o více než čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR)
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.