Lesy České republiky: HV za leden – duben 2012: 2,538 miliardy korun

Jen za první čtyři měsíce letošního roku, za období leden – duben, dosáhly Lesy ČR hospodářského výsledku ve výši 2,538 miliardy korun. „Vynikajícího hospodaření nedosahujeme navyšováním těžeb ani prodejem majetku, naopak již velkou část finančních prostředků jsme investovali zpět do lesa. Do konce dubna jsme totiž vysadili kolem 30 milionů nových stromků, tj. více než polovinu letošního plánovaného úkolu v obnově lesa, “ říká generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora. „Dosahované rekordní ekonomické výsledky umožňují podniku i nadále navyšovat objem finančních prostředků na péči o les, jeho ochranu a na výstavbu a údržbu lesní infrastruktury a vodních toků. Dosažený výsledek je z 92 % tvořen naší hlavní činností. Ostatní složky mají podíl naprosto zanedbatelný: prodej majetku 2%, finanční HV 6 %,“ doplňuje Ing. Svatopluk Sýkora.

Rekordních hospodářských výsledků Lesy ČR dosahují již třetím rokem. Jde o výsledky, kterých za celou dosavadní dvacetiletou historii podnik nikdy nedosahoval. Auditovaný hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2011 je ve výši rekordních 5,275 miliardy korun. Již v roce 2010 však podnik dosáhl HV před zdaněním ve výši 3,160 miliardy Kč. Ekonomické výsledky podniku za poslední 3 roky jsou násobky výsledků v letech předchozích – dřív bylo hospodaření podniku ve stovkách milionů nyní je v miliardách, a to při obdobné kapacitě, výkonnosti a rozsahu činnosti podniku.

V Hradci Králové 4. června 2012   

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.