Lesy České republiky HV za leden – květen 2011: 2,902 miliardy korun

Lesy ČR dosahují nejvyšších hospodářských výsledků v historii podniku – za prvních 5 měsíců 2011 dosáhly 2,902 miliardy korun. Tohoto výsledku dosáhly Lesy ČR i přesto, že ČSÚ dosud nezveřejnil index cen dříví za 1. Q letošního roku a podnik tak nemůže smluvním partnerům za dřevo fakturovat ceny, které odpovídají reálnému, aktuálnímu vývoji cen dříví. Pokud by byl index vyhlášený, dosáhly by Lesy ČR vzhledem k dosud trvajícímu růstu cen dříví výsledku ještě vyššího.

Loňské a letošní výsledky jsou sice historicky nejlepší, ale za výjimečné je nepovažuji. Lesy ČR patří mezi nejlepší a nejúspěšnější firmy, nejen státní, a mají potenciál na to, dosahovat standardně takové výsledky. Snížit náklady, najít úspory, zvýšit efektivitu a prosadit nejvýhodnější formu obchodování jsou základními předpoklady pro dobré fungování každé firmy. Hrubý zisk kolem tří miliard by se měl stát pro Lesy ČR novou normou,“ komentuje Svatopluk Sýkora, generální ředitel.

Vynikající dosahované ekonomické výsledky umožnil podniku navýšit objem finančních prostředků na péči o les a jeho ochranu, na údržbu lesní infrastruktury i ostatního majetku a na  veřejně prospěšné činnosti v rámci přijatého Programu veřejného zájmu. Dosažené hospodářské výsledky projednala na svém zasedání minulý týden Dozorčí rada Lesů ČR, která ocenila dobré hospodaření podniku a vyjádřila poděkování vedení podniku.

V Hradci Králové, 27. června  2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.