Lesy České republiky otevřely zcela novou propojovací cestu na trase Jizerské magistrály

O tratě Jizerské magistrály, která v zimním období nabízí více než 180 kilometrů upravených běžeckých lyžařských stop, se již od roku 1999 stará JIZERSKÁ, o. p. s., a to za vydatné pomoci státního podniku Lesy ČR. Stopy Jizerské magistrály si jen během jedné zimy vyzkouší až 600 tisíc lyžařů. I pro letošní zimní sezónu připravily Lesy ČR pro milovníky bílé stopy Jizerské magistrály zajímavou novinku: dokončily a předaly do užívání veřejnosti nově vybudovanou lesní cestu v délce 420 metrů, která se stává novou spojnicí mezi východní a západní částí Jizerských hor. Výstavba cesty trvala téměř dva měsíce a včetně zhotovení projektové dokumentace stála necelých 700 tisíc korun.

Doposud dvě významná jizerskohorská rozcestí U Čihadel a U Knajpy spojovala pouze jedna cesta. Nyní, díky vynaloženému úsilí Lesů ČR, přibyla cesta nová, která je s tou původní téměř souběžná. Běžkaři a všichni ostatní turisté budou mít nyní putování za krásami Jizerských hor výrazně kvalitnější, příjemnější a hlavně bezpečnější. Původní spojovací cesta již mnohdy kapacitně nestačila přívaly turistů pojímat. Nová cesta zvýší bezpečnost i účastníků tradičních jizerskohorských akcí – zimní Jizerské 50. Turistické rozcestí U Čihadel se nachází v těsné blízkosti nejznámějšího jizerskohorského rašeliniště Čihadla; rozcestí U Knajpy lidé najdou nedaleko hory Jizera a Smědavské hory.

Jedná se o velmi atraktivní úsek magistrály, kde se o zimních víkendech pohybuje velké množství lyžařů. Pro nás je důležité, že jim nyní můžeme nabídnout novou trasu a odlehčit té původní. Velmi si ceníme výtečné spolupráce s Lesy ČR a rychlosti, s jakou dokázaly nový úsek vybudovat,“ říká Jana Lhotová, ředitelka JIZERSKÉ, o. p. s.

Jen v posledních dvou letech došlo k výrazným vylepšením trasy včetně zkapacitnění úvodních kilometrů Jizerské 50 směrem ke křižovatce U Buku či nově k rozdělení velmi exponovaného místa mezi Čihadly a Knajpou, což jsou úpravy, které naši závodníci ocení jak z pohledu bezpečnosti, tak i komfortu. Chtěl bych touto cestou Lesům ČR poděkovat za bezproblémovou spolupráci,“ uvádí Tomáš Leixner, tiskový mluvčí Jizerské 50.

Zimní sezóna začala na Jizerské magistrále hned 1. prosince, kdy do zdejších hor zavítala ta pravá zima. Jizerské hory jsou však hojně navštěvované v průběhu celého roku, v létě turisty i cykloturisty, v zimě milovníky pohybu na běžkách. Do Jizerských hor jezdí turisté nejen z ČR, ale také z Německa a Polska. Státní podnik Lesy ČR, jako správce státních lesů v této oblasti, se dlouhodobě zaměřuje na vytváření příznivých podmínek pro všechny návštěvníky této krásné části naší země.

V Hradci Králové 11. ledna 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření