Lesy České republiky podpořily akci Ukliďme Česko

Ve městech i obcích se v sobotu 16. dubna vydají do ulic desítky tisíc dobrovolníků. Zúčastní se celorepublikové akce Ukliďme Česko. Lesy ČR přispěly organizátorům, tedy spolku Ekosmák, 150 tisíci korunami. Akci spolupořádá také Český svaz ochránců přírody.

Od Aše po Jablunkov by mělo být po sobotní akci čisto. Na mnoha místech České republiky se bude pracovat i v jiných termínech. Dobrovolníky čeká úklid nelegálních černých skládek i nepořádku v ulicích, na návsích, u nádraží, podél řek i jinde. Inspiraci hledali organizátoři u světového hnutí Let’s do it. První dobrovolnickou akci Ukliďme Česko uspořádali na jaře 2014. O rok později se zúčastnilo 31 tisíc dobrovolníků.

Lesy ČR loni vydaly ze svého rozpočtu na odklízení nepovolených skládek bezmála 3,3 miliony korun. „Problém stále řešíme a je to nekonečný příběh. Úklidovou akci tedy vítáme,“ řekl Václav Lidický, výrobně technický ředitel státního podniku Lesy ČR.

V Hradci Králové 15.dubna 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.