Lesy České republiky rozšiřují nabídku prodeje části dříví z lesních závodů v ročních smlouvách

Vedle hlavních obchodních kanálů na prodej dříví vyrobeného lesními závody Lesů ČR a obchodovaného prostřednictvím Komoditní burzy Kladno a jednorázových prodejů v elektronické aukci dříví, nově podnik nabízí zájemcům kupní smlouvy na prodej dříví s platností jednoho roku. Smlouvy budou v rozsahu několika set až několika tisíc m3 za rok. O tyto kontrakty mohou zájemci soutěžit od prosince letošního roku v elektronické aukci dříví na portálu provozovaném Lesy ČR (www.lesycr.czElektronické aukce v sekci Obchodní partneři). Cena z aukce bude po dobu platnosti smlouvy neměnná.

Podnik chce tímto krokem umožnit zájemcům získat větší jistotu v zásobování jejich provozů surovinou. V případě zájmu o tyto roční kontrakty je budeme nabízet ve čtvrtletních intervalech vždy s roční platností,“ poznamenává obchodní ředitel Lesů ČR Radovan Srba.

V Hradci Králové, 1. prosince 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření