Lesy České republiky, s.p. a Česká společnost ornitologická uzavřely deklaraci o spolupráci

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) a Česká společnost ornitologická (ČSO), partner sdružení Birdlife International dnes uzavřely Deklaraci o spolupráci v oblasti ochrany přírody a krajiny. Jedná se o první známou oficiální dohodu tohoto druhu mezi lesníky a ornitology v zemích EU, deklarující společný zájem a úsilí o ochranu evropsky významných druhů ptáků.

Spoluprací ve smyslu této deklarace se rozumí zejména vzájemná komunikace a výměna informací týkajících se výskytu druhů evropsky významných druhů ptáků vázaných na lesní ekosystémy v České republice a praktická opatření na jejich ochranu.

Podpis deklarace mezi lesníky a ornitology je formálním stvrzením dosavadní vzájemné spolupráce v péči o avifaunu (faunu ptáků) lesních ekosystémů.

V návaznosti na tuto deklaraci budou uzavírány konkrétní smlouvy o spolupráci, a to jak na centrální úrovni, tak mezi nižšími organizačními složkami obou stran. V současnosti je připravena k podpisu pilotní smlouva v regionu Vysočina, která bude slavnostně podepsána na tiskové konferenci 5.9. ve 13:00 hodin v Jihlavě na Krajském úřadě kraje Vysočina.

V Hradci Králové 30. srpna 2007

Šárka Kubelková
vedoucí odboru tiskového, Public relations a tisková mluvčí
Lesy České republiky, s. p.