Lesy České republiky, s. p. podaly návrh na zahájení insolvenčního řízení a rozšiřují žaloby na CE WOOD, a. s.

Návrh na rozšíření žaloby na společnost CE WOOD, a. s. ze dne 24. 9. 2008 dnes podaly Lesy České republiky, s. p. prostřednictvím advokátní kanceláře TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s. r. o. ke Krajskému soudu v Hradci králové, a to ve výši 151 925 217,- Kč bez příslušenství. K rozšíření žaloby dojde také u Krajského soudu v Brně, a to o částku 870 344,- Kč bez příslušenství. Důvodem k tomuto kroku je neuhrazení příslušných faktur společností CE WOOD, a. s. v řádném termínu. Společnosti CE WOOD, a. s. bylo zasláno dne 23. 1. 2009 oznámení o odstoupení od smluv o prodeji dříví a o zániku smluv, které jsou s nimi ve vztahu vzájemné závislosti. Odstoupení se týká celkem 15 smluv, tedy 15 smluvních územních jednotek. V ostatních smluvních vztazích se společností CE WOOD, a. s., budou Lesy České republiky, s. p. posuzovat možnost ukončování smluv, vždy ad hoc.

Lesy České republiky, s. p. dále podaly u Krajského soudu v Brně návrh na zahájení insolvenčního řízení proti společnosti CE WOOD, a. s.

U smluvních vztahů se společností CE WOOD, a. s., u kterých se Lesy České republiky, s.p. rozhodly odstoupit z důvodu neplacení za dodávky dříví, budou Lesy České republiky, s.p. posuzovat možný vznik škody a případný nárok na její náhradu, je však předčasné jakkoli předjímat jejich případnou výši.

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný,  tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858
      
 


e-mail: mluvci@lesycr.cz