Lesy České republiky, s. p. uzavřely kolektivní smlouvu pro rok 2010

Vedení podniku a odborové organizace se při dnešním kolektivním jednání dohodly na řešení dosud sporného bodu, kterým byl nárůst průměrné mzdy.

Původně byl předložen odbory požadavek na 5% meziroční nárůst mzdy, zaměstnavatel navrhoval zachování průměrné mzdy jako v roce 2009.

Vedení Lesů i odborové organizace přehodnotily své původní návrhy a během dnešního jednání došly k dohodě o nárůstu průměrné mzdy ve výši 2,5%. 

Vedení Lesů přistoupilo na garanci růstu průměrného výdělku v zájmu udržení sociálního smíru v podniku a v zájmu zvýšení jistot zaměstnanců při poskytování všech ostatních benefitů, které nebyly předmětem sporu, ale nemohly by být zaměstnancům poskytovány, pokud by nebyla uzavřena kolektivní smlouva.

Vedení podniku uvítalo přístup odborových organizací a ochotu ke kompromisnímu řešení záležitosti.

Odborové organizace oceňují vstřícnost vedení podniku.

Kolektivní smlouva byla uzavřena dnešním dnem s účinností od 1.3.2010, benefity vyplývající ze smlouvy budou poskytnuty zaměstnancům za celý měsíc březen.

V Hradci Králové 10. března 2010

Ing. Svatopluk Sýkora,
generální ředitel

Ing. Miloš Pochobradský,
místopředseda Sdružení ZO OS DLV

Josef Lukáš, předseda
NOO LZ Židlochovice

Příloha:

Originál TZ s podpisy (pdf)

tiskový mluvčí LČR

Zbyněk Boublík 
Tel.: 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz