Lesy České republiky, s.p. vyhlašují druhý typ lesnických zakázek na rok 2008 až 2010

Dnes a v následujících dnech bude na základě rozhodnutí vedení podniku Lesy ČR probíhat odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení na provedení služeb pěstebních činností, dodávku sadebního materiálu a těžebních činností spojených s prodejem dříví na lokalitě „při pni“ smluvnímu partnerovi pro rok 2008 až 2010.

Bude se jednat o 159 SÚJ (tj. smluvních územních jednotek) a tedy i samostatných otevřených zadávacích řízení. Předpokládaná hodnota služeb souhrnně za všechny SÚJ činí 4,6 mld. Kč. Celková těžba realizovaného dříví bude 10,3 mil. m3 za celé tříleté období, tzn. v průměru cca 3 435 tis. m3 těžby na jeden rok plnění předmětu zakázek.

Uchazeči si budou moci stáhnout příslušné zadávací dokumentace z webových stránek zadavatele www.lesycr.cz od zítřejšího dne pro první část uveřejněných SÚJ. V dalších dvou dnech budou postupně přístupné podkladové soubory i pro zbývající SÚJ. Příslušná délka lhůty pro podání nabídek ke konkrétní SÚJ bude součástí formulářů vyhlášení zakázky zveřejněných na adrese www.isvzus.cz/usisvz/ firmou CPS consulting, s.r.o. zajišťující zadávání těchto veřejných zakázek pro státní podnik.

První typ lesnických zakázek s těžebními činnostmi končícími s výrobou dříví na lokalitě OM (tj. odvozní místo), odkud bude již obchod dřívím probíhat v režii státního podniku je spuštěn, a to na základě zadávacích řízení zahájených ve dnech 9. a 10. 7. 2007.

Podnik Lesy České republiky tedy naplňuje všechny ustanovení Memoranda uzavřeného mezi KLDS a MZe, včetně podmínky vyhlášení druhého typu lesnických zakázek nejpozději do 30 dnů od vyhlášení prvního typu zakázek.

V zájmu vedení státního podniku Lesů České republiky je naplnění všech bodů Memoranda uzavřeného mezi KLDS a MZe při zachování rovných, transparentních a nediskriminačních podmínek a dosáhnout tak konečné shody v oblasti smluvních vztahů s podnikatelskými subjekty.

V Hradci Králové 30. července 2007
Šárka Kubelková

vedoucí odboru tiskového a public relations a tisková mluvčí