Lesy České republiky zrušily tendry

Lesy České republiky dne 17. 5. 2010 rozhodly o zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Provádění lesnických činností s prodejem dříví při pni“

Ke zrušení tendrů přistoupil podnik z toho důvodu, že se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v rámci přezkumu zadávacího řízení doporučil zadavateli provést dílčí změny kvalifikační dokumentace, které v současné době analyzujeme a budeme o nich nadále diskutovat s Úřadem. Aby byly eliminovány jakékoliv možné procesní vady a zadavatel mohl objektivně upravit parametry zadávacího řízení dle akceptovatelných doporučení Úřadu, přistoupil k rozhodnutí zrušit zadávací řízení k veřejné zakázce „Provádění lesnických činností s prodejem dříví při pni“. Již v současné době podnik připravuje nové zadávací řízení, které bude modifikované dle akceptovatelných doporučení Úřadu.

Současně se tendry staly předmětem silného politického lobby a součástí předvolebního boje jednotlivých politických stran, a to i přesto, že diskutované obavy ekologů o osud státních lesů, obavy malých a středních podnikatelů o nedostupnost dříví či obavy o regionální zaměstnanost nejsou opodstatněné. Přestože si podnik stále stojí za filosofií i správností vypsaných tendrů, přispělo politické zpochybňování tendrů k rozhodnutí o jejich zrušení.

Nové tendry na práce v lesích budou pravděpodobně vypsány během června.

Cílem podniku je kvalitně a řádně pečovat o les. Podnik učiní veškeré kroky k tomu, aby i po 1.1.2011 práce v lesích plynule pokračovaly a nebyly přerušeny dodávky dříví. Pro případné „překlenovací“ období do skončení nového zadávacího řízení podnik využije zákonem umožněné varianty.

V Hradci Králové 17.května 2010