Lesy ČR a Jizerská magistrála představují novinky

Jizerská, o.p.s., která spravuje tratě Jizerské magistrály, spolu se státním podnikem Lesy ČR, společně přináší informaci všem lyžařům a příznivcům běžeckých tratí v Jizerských horách.

Během léta a podzimu se totiž po dohodě obou subjektů podařilo radikálně prořezat náletové dřeviny podél cest, které v zimě slouží jako trasy Jizerské lyžařské magistrály. Lesy ČR vyčistily okraje více jak 50 km cest, velmi často po obou stranách. Podle Krajského ředitele Lesů ČR Liberec Ludvíka Řičáře jde o radikální úpravy, které však byly potřeba: „Lesy ČR plní veřejný zájem a kromě péče o lesy je to i možnost rekreačního a sportovního vyžití. Běžecké lyžování v Jizerských horách podporujeme a považujeme tyto úpravy za náš příspěvek běžeckému lyžování v Jizerských horách.

Náletové dřeviny podél cest bylo třeba odstranit. V minulosti byly nálety pro Jizerskou magistrálu problém. Při odtávání sněhu fréza sněžných strojů zasahovala do mladých porostů. Nejenže se tím mohly rolby poškodit, ale na větve a mladé stromky si stěžovali i sami lyžaři.

Milena Jelínková, ředitelka Jizerské, o.p.s., uvádí: „Naše organizace se stará o Jizerskou magistrálu od roku 1999 a vždy jsme se museli s tímto problémem potýkat. Letošní práci firmy Lesy ČR musím velmi ocenit. Dohodli jsme konkrétní místa, která byla urgentní, další ještě přijdou na řadu po letošní zimě.“ Část úseků prořezali zaměstnanci Jizerské, o.p.s. nebo dobrovolníci, kteří pomáhají Jizerské magistrále.

Spolupráce mezi Jizerskou magistrálou a podnikem Lesy ČR se dále rozšiřuje, mimo jiné i díky tomu mohou lyžaři využívat upravené trasy v celých Jizerských horách.

Novinky na Jizerské magistrále pro sezónu 2010/2011 a další informace:
  • Odstranění náletových porostů na více jak 50 km podél cest ve spolupráci se státním podnikem Lesy ČR.
  • Instalace 27 nových map Jizerské magistrály na křižovatkách cest. Každá mapa obsahuje kromě tratí magistrály i panoramatický pohled a název místa s nadmořskou výškou a GPS souřadnicemi.
  • Běžkaři mohou nově přispět na Jizerskou magistrálu nejen dárcovskými sms, ale i platební kartou přes internet nebo systémem Paysec.
  • Jizerská magistrála má též svoji stránku na facebooku, kam od minulého čtvrtka přibylo dalších 300 fanoušků.

V Hradci Králové, 1. prosince 2010

Kontakty:
Zbyněk Boublík 
tiskový mluvčí LČR, s. p.
Tel.: 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz
JIZERSKÁ , o.p.s.
Milena Jelínková
ředitelka, Jizerská o.p.s.
kontakty: 775 68 22 99, jelinkova@jizerskaops.cz
Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.