Lesy ČR a odbory se shodly na úpravách příloh platné kolektivní smlouvy

Vedení státního podniku Lesy České republiky a odborové organizace, které u Lesů ČR působí, se shodly na částečných technických úpravách příloh platné kolektivní smlouvy. Dosaženou shodu dnes svými podpisy na příslušných listinách potvrdili ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený řízením LČR, a Zbyněk Nečas, předseda Sdružení ZO OS DLV Lesů ČR a NOO LZ Židlochovice. Technické úpravy se týkají podnikového fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP), konkrétně čerpání příspěvků zaměstnanců podniku z osobních účtů a poskytování návratných půjček zaměstnancům. V současnosti platnou kolektivní smlouvu Lesy ČR a odborové organizace podepsaly loni 1. března a to na období do konce roku 2015.

Podnikové odborové organizace jsou pro nás důležitým a respektovaným partnerem. Vzájemné komunikaci přikládáme velkou důležitost. Dnes podepsaný dokument tak v podstatě navazuje na loni dosaženou shodu nad podobou platné kolektivní smlouvy. Oceňuji konstruktivní jednání, která dnešnímu okamžiku předcházela. Zaměstnanci Lesů ČR přistupují ke své práci s velkou odpovědností a za to jim patří uznání a poděkování,“ zdůrazňuje Michal Gaube.

Dnešním podpisem došlo mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi k dalšímu posílení dlouhodobých korektních vztahů, které plně respektují vzájemné postavení a pravomoci. Vedení podniku vždy přistupuje k jednání s odbory odpovědně, což velmi oceňujeme,“ poznamenává Zbyněk Nečas.

U Lesů ČR působí následující odborové organizace:
  • Sdružení základních organizací Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství (ZO OS DLV) Lesů ČR
  • Nezávislá odborová organizace Lesního závodu (NOO LZ) Lesů ČR Židlochovice

V Hradci Králové 28. února 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření