Lesy ČR bezplatně půjčují pozemky táborníkům

Letní dětské tábory bez civilizace, uprostřed lesů, ve stanech…Idylický a bezstarostný pobyt umožňuje také smlouva o bezplatné výpůjčce pozemku uzavřená mezi Lesy ČR a nekomerčními provozovateli táborů, tedy občanskými sdruženími, spolky a organizacemi. Letos je vypůjčeno pět pozemků.

Pobyt v přírodě považujeme za jednu z forem lesnické pedagogiky, kterou Lesy ČR podporují a sami zaměstnanci aktivně provádějí. Pokud je záměr nekomerčního žadatele o výpůjčku pozemku pro letní tábor v konkrétní lokalitě v souladu s plánem hospodaření v lesích i ochranou přírody, vyjdeme vstříc,“ uvádí generální ředitel státního podniku Lesy ČR Daniel Szórád. Neziskové organizace, spolky či občanská sdružení žádají o výpůjčku pozemku opakovaně. „Také letos jsme uspokojili všechny žadatele, podmínky jsou ale dané,“ dodal Szórád.

Tábor tedy v létě na pozemcích státních lesů postaví v Horních Loděnicích na Olomoucku Junák–český skaut, děti z Junáku budou stanovat také v obci Litultovice na Opavsku. V Rudě nad Moravou na Šumpersku pak našli zázemí táborníci ze Střediska volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk. Pionýři ze Šumperka plánují tábor v Tatenici na Orlickoústecku a turistický oddíl mládeže TOM pak v obci Raduň na Opavsku.

V Hradci Králové 29. června 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.