Lesy ČR: Borušovský potok už zase oživuje krajinu

Potok mezi Linharticemi a Borušovem na Moravskotřebovsku v Pardubickém kraji se po desítkách let vrátil do téměř přirozeného koryta. Na projekt čerpaly Lesy ČR dotaci ve výši 5 131 380 korun z Operačního programu Životní prostředí. Od ledna 2013 do listopadu 2014, kdy projekt skončil, se prostavělo 5 142 046 korun.

Ještě nedávno bylo uměle narovnané koryto potoka opevněno betonovými prefabrikáty. Voda tekla přímo, tedy nejkratší možnou cestou, a potok se stal stokou, která jen rychle odvádí vodu.

Projekt Lesů ČR vrátil vodu do téměř přirozeného koryta. „Tok jsme výrazně prodloužili a rozvolnili, takže v údolí opět meandruje. Střídají se klidné i prudké úseky a mění se také hloubka. Nové kamenné prahy dodaly korytu stabilitu,“ řekl Pavel Pernica, vedoucí Správy toků Lesů ČR, oblasti povodí Moravy. Podle něj se při obnově technických prvků používaly zejména přírodní materiály, tedy kámen, dřevo a vegetační prvky.

V rámci projektu se na čtyřech místech dvoukilometrového toku zbudovaly také příčné objekty, které vytvářejí tůně a zpomalují odtok vody. Vzniklo tak 27 tůní a mokřadních biotopů na ploše 5 890 metrů čtverečních. „Území dotčené stavbou jsme oseli, břehy potoka nově lemuje 460 vysázených stromů,“ dodává Pernica. Borušovský potok tak zase poskytuje životní prostor pro vodní faunu a flóru a vytváří přirozené potoční prostředí.

V Hradci Králové, 3. února 2015

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Doplňující informace:
  • Na projekt s názvem „Borušovský potok ř.km 0,0 – 2,70 – revitalizace toku“ se Lesům České republiky podařilo získat finanční podporu z Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 5 131 380,- Kč (ERDF 4 874 811,- Kč, SFŽP 256 569,- Kč). Projekt spadá do oblasti podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny (opatření revitalizace vodních toků, říčních ramen, tvorba a obnova mokřadů a tůní). Celkové výdaje projektu dosáhly částky 5 142 046,- Kč bez DPH.

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).