Lesy ČR čelí invazi kůrovce z Národního parku Šumava. Zatím úspěšně

Lesníci ze státního podniku Lesy České republiky se snaží všemi prostředky o to, aby se nebezpečný škůdce smrkových porostů nerozšířil z šumavského národního parku do jimi spravovaných státních lesů. Zatím úspěšně.

Současný stav ochrany lesa v Národním parku Šumava, který vedl k úvahám hejtmanů o vyhlášení stavu ohrožení, ovlivňuje hospodaření i na sousedních majetcích. Odchyty tisíců kůrovců v jednotlivých lapačích, které zaměstnanci Lesů ČR umístili blízko hranice s národním parkem, potvrzují, že riziko rozšíření kalamity na další území je značné.

„Tato situace nás nutí věnovat kůrovci maximální pozornost,“ říká Ing. Ladislav Půlpán, vedoucí odboru lesního hospodářství a ochrany přírody Lesů České republiky. „Zejména naše organizační jednotky přímo sousedící s národním parkem, tedy Lesní správa Železná Ruda a Lesní závod Boubín, dělají vše pro to, aby invazi kůrovce z parku do našich lesů zabránily.“

Například Lesní správa Železná Ruda položila do konce letošního července 20 590 ks klasických lapáků, které po nalétnutí kůrovcem vždy včas zpracovává. Kromě toho v porostech umístila celkem 466 feromonových lapačů a 1 130 jiných typů lapáků. Oproti loňským 3 900 lapákům a 281 lapačům jde tedy o podstatné zvýšení. Samozřejmostí jsou i častější prohlídky lesa a vyhledávání napadených stromů. Výsledkem je, že se letos podařilo odchytit a včas zlikvidovat velkou část rojících se kůrovců. Za měsíc červenec bylo na správě zjištěno a zpracováno téměř o třetinu méně kůrovcem nastojato napadené dřevní hmoty (6.900 m
3
) než loni (9.200 m
3
). Podobně úspěšně bojuje s kůrovcem i Lesní závod Boubín.

Výsledkem všech zmíněných opatření je, že předpokládaná těžba kůrovcového dřeva v oblasti Boubína i Železné Rudy dosáhne nanejvýš poloviny celkové roční těžby povolené zákonem.

„Znamená to, že kůrovec není v našich lesích důvodem ke zvýšeným těžbám,“ zdůrazňuje Půlpán. „Protože jsou obě tyto organizační jednotky v sousedství národního parku náletem kůrovce maximálně ohroženy, považujeme to za úspěch i za doklad toho, že se lesníci státního podniku o svěřené lesy dokážou svědomitě postarat.“

Hradec Králové 25. 8. 2009 

Ing. Michal Kačena, MBA

Tiskový mluvčí LČR

tel.: +420 724 699 446,
E-mail: kacena@lesycr.cz
www.lesycr.cz  


Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m
    3
    dřeva a za rok 2008 vytvořil čistý zisk 461 milionů korun při výnosech necelých jedenáct miliard korun.
  • Činnost podniku není financována ze státního rozpočtu, ale z vlastních zdrojů, případně prostřednictvím komerčních bankovních nástrojů a dotačních titulů EU .
  • Lesy ČR jsou držitelem mezinárodně uznávaného „Osvědčení o účasti v certifikaci lesů“ dle největšího světového certifikačního systému PEFC, které dokládá, že postupují v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření v lesích.