Lesy ČR – dobrá zpráva pro turisty: renovace turistické stezky v národní přírodní památce Peklo na Českolipsku je hotová

slavnostní otevření: pátek 24. října v 10 hodin

Lesy České republiky, s. p., v těchto dnech po ročním úsilí úspěšně dokončily rozsáhlou rekonstrukci turistické stezky v údolí Robečského potoka na Českolipsku v Libereckém kraji vedoucí lesním porostem v národní přírodní památce Peklo. Stezka je turisty hojně navštěvována hlavně na jaře, a to díky množství nádherně kvetoucích bledulí. Náklady na renovaci 4 kilometry dlouhého úseku dosáhly částky téměř 4 milionů korun. Zrekonstruovanou stezku Lesy ČR slavnostně otevřou již tento pátek 24. října 2014. Slavnostní událost začíná od 10 hodin v lokalitě Karba, která se nachází jen cca 1,5 kilometru od obce Zahrádky.

V rámci rekonstrukce se nám do terénu podařilo navrátit dřevěné zpevněné chodníky. Generální opravou prošly i všechny lávky přes Robečský potok. Práce probíhaly po menších etapách od loňského do letošního října. Po dohodě s orgány ochrany přírody jsme v okolí stezky provedli také částečnou rekonstrukci lesního porostu,“ vysvětluje Ludvík Řičář, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Liberec.


původní lávka

nová lávka

nová lávka

nová lávka

Peklo u České Lípy je cca čtyři kilometry dlouhé romantické údolí Robečského potoka, v podstatě dlouhá rokle sevřená pískovcovými skalami, působící dojmem divoké přírody. Kromě jarních pohledů na kvetoucí bledule lze v létě využít pískový rybník na dolním konci rokle ke koupání. Peklo je národní přírodní památkou a chráněné jsou samozřejmě i všechny bledule, kterým se tu hojně daří.

V Hradci Králové, 21. října 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření