Lesy ČR dokončily opravu turistické trasy na známé poutní místo Skalka

Lesy ČR úspěšně dokončily rekonstrukci oblíbené turistické trasy z Mníšku pod Brdy na známé poutní místo Skalka v okrese Praha-západ, ve Středočeském kraji. Jde o obnovu původní spojovací pěšiny, kterou na Skalku z Mníšku pod Brdy chodili poutníci i ostatní návštěvníci. Zde se nachází unikátní a velmi cenný barokní areál, jemuž dominuje kaple sv. Máří Magdalény.
poutni-misto-skalka_301x225.jpg

Pěšina byla původně součástí tohoto areálu, ale její okolí bylo v minulosti narušeno těžbou nerostů, po které jsou dnes patrné četné zemní propady,“ uvádí Zdeněk Mařík, ředitel Lesního závodu Lesů ČR Dobříš.

Lesy ČR k rekonstrukci přistupovaly velmi pečlivě. Původní trasu se tak podařilo téměř bez jakékoli změny zachovat. „Pro rekonstrukci jsme využili i čistě přírodní materiály, třeba kameny volně ležící v lese.  Na mnoha místech se cesta zpevnila pomocí suchých zídek a hutněné zeminy přesně tak jako v minulosti. V příkrých úsecích jsme terén vyrovnali vybudováním prahů,“ vysvětluje dále Zdeněk Mařík.

K usnadnění pohybu návštěvníků oblasti vybudovaly Lesy ČR na jednom z úseků dřevěný můstek. Rekonstrukce trasy byla financována z tzv. Programu 2000, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů. Celkové náklady převýšily částku 300 tisíc korun.

V letošním roce navíc plánujeme, že na vrcholu Skalka necháme postavit odpočívadlo s vyhlídkou, kde si poutníci i další návštěvníci areálu Skalka budou moci odpočinout i dozvědět se zajímavé informace,“ uzavírá Zdeněk Mařík.

V Hradci Králové, 10. března 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m 3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.