Lesy ČR dokončily protipovodňovou ochranu obce Rybník na Orlickoústecku

Lesy ČR dokončily protipovodňovou ochranu obce Rybník u České Třebové, v okrese Ústí nad Orlicí, v Pardubickém kraji, když provedly potřebné úpravy Skuhrovského potoka, jehož zvýšené povodňové průtoky pravidelně občany obce Rybník ohrožovaly a způsobovaly velké škody na blízkých nemovitostech.

Největší nebezpečí vždy hrozilo v části obce nacházející se u soutoku Skuhrovského potoka s řekou Třebovkou. Právě zde totiž při povodňových situacích docházelo k destrukci koryta, silné erozi a následnému usazování splavenin,“ vysvětluje Tomáš Sajdl, vedoucí Správy toků Lesů ČR, oblasti povodí Labe.

 ppo-rybnik-01_290x217.jpg  ppo-rybnik-02_290x217.jpg

Lesy ČR proto provedly takzvané zkapacitnění koryta. V sevřených úsecích se břehy opevnily opěrnými kamennými zdmi a v rozvolněných lokalitách těžkou kamennou rovnaninou. Tím došlo ke zvýšení protipovodňové ochrany přilehlých nemovitostí. „Celkové náklady na realizaci stavby dosáhly výše dvou milionů korun,“ doplňuje Tomáš Sajdl.

Lesy ČR přitom v místech realizace protipovodňových opatření respektovaly a zachovaly migrační průchodnost pro ryby i další vodní živočichy.

V Hradci Králové, 2. listopadu 2011 

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR,s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz   

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m 3 dřeva, což je cca 50% celkové těžby dřeva na území ČR
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.