Lesy ČR doporučují veřejnosti omezit vstup do lesů

V souvislosti s vývojem počasí, kdy teploty stoupají až k nule, Lesy ČR doporučují veřejnosti omezit vstup do lesů. Sníh na stromech těžkne, v lesích se může ve větší míře tvořit námraza a hrozí nebezpečí zvýšeného rizika lámání větví ze stromů, případně pády celých stromů, a to zejména v borových porostech.

V některých oblastech dochází k vyhlašování dočasných zákazů vstupů veřejnosti do lesů,  jejichž cílem je zabránit újmám na zdraví návštěvníků lesa.

Zákazy vstupů do lesů vyhlašují v jednotlivých lokalitách, na základě návrhů Lesů ČR či jiných správců lesů, úřady obcí s rozšířenou působností.

Aktuálně je tento zákaz vyhlášen ve správních obvodech následujících obcí s rozšířenou působností: Holice v Čechách, Pardubice, Vysoké Mýto, Kostelec nad Orlicí. Jde o lokality v působnosti lesních správ Choceň a Rychnov nad Kněžnou.

Vzhledem k měnícím se klimatickým podmínkám, mohou být zákazy vyhlášeny i v dalších lokalitách. Lesy ČR v této souvislosti veřejnosti doporučují sledovat vývěsky nebo internetové stránky příslušných úřadů.  Podobně jako Lesy ČR postupují také ostatní správci či majitelé lesů.


Zbyněk Boublík 
Tel.: 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz