Lesy ČR evidují na jihu Čech po rozmarech počasí jen mírné škody

Nepříznivé počasí – bouřky, déšť a silný vítr, které území Jihočeského kraje postihlo v noci ze středy na čtvrtek tento týden přidělalo menší starosti také pracovníkům Lesů ČR. Rozmarné počasí způsobilo v jihočeských lesích spravovaných státním podnikem slabší rozptýlené polomy a pády či poškození jednotlivých kmenů způsobených především bleskem a silným větrem.

Podle prvních odhadů by množství poškozeného dřeva na území Jihočeského kraje mohlo být maximálně do 21 tisíc m³. „V žádném případě se však nejedná o žádnou kalamitu. Množství poškozeného dřeva představuje pouhá 2% roční těžby v kraji. Již připravujeme kroky k likvidaci následků a předpokládáme, že nejpozději do dvou měsíců bude dřevní hmota zpracována,“ uvádí na vysvětlenou ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR České Budějovice Karel Trůbl.

Drobnější škody jsme v důsledku přívalových dešťů a bouřek zaznamenali také na lesní dopravní síti v podobě ucpaných propustí nebo erozně poškozených vozovek lesních cest. V důsledku nepříznivého počasí však nebylo nutné v námi spravovaných porostech na území Jihočeského kraje uzavřít žádnou turistickou trasu,“ doplňuje ředitel Lesního závodu Lesů ČR Boubín Jaromír Kříha.

V Hradci Králové, 15. července 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.